Reisemedisin

Reisemedisin

På reise kan man bli smittet med infeksjoner som ikke er vanlige i Norge. Hvilke infeksjoner er vanlige på reise? Er bruk av myggmidler egentlig så viktig? Lær mer om reisemedisin og hvilke gode råd du kan gi de reisende.

Om kurset
kurskode: IN114

Etter endt kurs er målet at du:

  • Har kjennskap til hvorfor reisemedisin er viktig
  • Kjenne til de vanligste reisesykdommene og hvordan de smitter
  • Vet hvordan man kan forebygge å bli syk
  • Kan gi gode råd til den som skal ut å reise

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med:
Terje Hoel, overlege ved Vaksinasjonspoliklinikken, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål.

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.
Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Det anbefales at kurset «IN112 Vaksiner» er gjennomført før du starter dette kurset.

Relaterte kurs
kurskode: IN114
Vaksiner

Vaksiner

Vaksiner er viktige både for enkeltpersoner og for samfunnet. Kjenner du til tre gode grunner til vaksinasjon? Kan man bli syk eller få bivirkninger? Lær mer om hvordan vaksiner virker, og hvordan du kan gi gode råd til kundene.