Reisemedisin

Reisemedisin

På reise kan man bli smittet med infeksjoner som ikke er vanlige i Norge. Hvilke infeksjoner er vanlige på reise? Er bruk av myggmidler egentlig så viktig? Lær mer om reisemedisin og hvilke gode råd du kan gi de reisende.

Om kurset
kurskode: IN114

Etter endt kurs er målet at du:

  • Har kjennskap til hvorfor reisemedisin er viktig
  • Kjenne til de vanligste reisesykdommene og hvordan de smitter
  • Vet hvordan man kan forebygge å bli syk
  • Kan gi gode råd til den som skal ut å reise

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med:
Terje Hoel, overlege ved Vaksinasjonspoliklinikken, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål.

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.
Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Det anbefales at kurset «IN112 Vaksiner» er gjennomført før du starter dette kurset.

Relaterte kurs
kurskode: IN114
Vaksiner

Vaksiner

Vaksiner er viktige både for enkeltpersoner og for samfunnet. Kjenner du til tre gode grunner til vaksinasjon? Kan man bli syk eller få bivirkninger? Lær mer om hvordan vaksiner virker, og hvordan du kan gi gode råd til kundene.

Reisevaksiner

Reisevaksiner

Ved reiser til utlandet er det ofte anbefalt å ta enkelte vaksiner. Hvilke sykdommer er det vanlig å vaksinere mot? Når skal vaksinen tas i forhold til avreise? Lær mer om reisevaksiner og hvilke gode råd du kan gi de reisende.

Flåttbårne sykdommer

Flåttbårne sykdommer

Flått kan bære med seg bakterier, virus og parasitter, men det er lav risiko for å bli smittet ved et flåttbitt. Hva skal man gjøre ved et flåttbitt? Hvem er anbefalt TBE-vaksine? Når bør man kontakte lege? Lær mer om hvordan forebygge og behandle flåttbårne sykdommer.