Regelverk og håndtering av medisinsk utstyr

Regelverk og håndtering av medisinsk utstyr

Medisinsk utstyr er en stor produktgruppe i apotek, og reguleres av et eget regelverk. Hvordan er medisinsk utstyr merket? Hva er forskjellen på legemidler og medisinsk utstyr? Lær mer om dette og hva som er viktig å ta hensyn til ved veiledning av kunder.

Om kurset
kurskode: AP128

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med eksterne fagpersoner:

  • Del om regelverk: Katrine Heier, juridisk rådgiver i Statens legemiddelverk
  • Del om håndtering i apotek og veiledning i apotek: Fagavdelingen i Apotekforeningen.

Etter endt kurs er målet at du

  • vet hva medisinsk utstyr er 
  • kjenner til produktregelverket for medisinsk utstyr
  • har oversikt over apotekets ansvar ved salg
  • vet hva som er viktig å ta hensyn til ved veiledning av kunder

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.
Kurset tar ca. 25 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).
Kurset er responsivt (egnet for PC, nettbrett og mobil).