Regelverk for apotekansatte

Regelverk for apotekansatte

Hvordan du skal utøve yrket ditt som apotekansatt er nøye regulert av ulike regelverk. I dette kurset skal du få en oversikt over hva som finnes av regelverk, hvor du finner det og eksempler på hvordan det styrer din yrkesutøvelse i praksis.

Om kurset
kurskode: NY003

Etter endt kurs er målet at du:

  • Kjenner til viktige regelverk som styrer din yrkesutøvelse
  • Kjenner til i hvilke regelverk du kan finne svar på aktuelle problemstillinger
  • Vet hvor du finner regelverkene
  • Kjenner til dine meldeplikter og taushetsplikten

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med apoteker Åse Ertesvåg og
Tore Reinholdt, seniorrådgiver farmasi, Apotekforeningen.

Målgruppen for kurset er alle nye i apotek.

Kurset tar minimum 30 minutter å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Litteratur
kurskode: NY003

Apotek.no:

Lovdata.no:

Kilder benyttet:

 

Relaterte kurs
kurskode: NY003
Generisk bytte

Generisk bytte

Generisk bytte bidrar til at pasienter og staten ikke betaler mer enn nødvendig for legemiddelbehandling. Bytteordningen er også økonomisk fordelaktig for apotekene. I dette kurset får du en innføring i generisk bytte, hvilke regler som gjelder og hvordan du kan snakke med kundene om ordningen.

Resepter

Resepter

For å kunne ekspedere en resept må du blant annet vite hvem som kan utstede resepter, hvilke krav som gjelder til utfylling og hvilke refusjonsordninger som hører til de ulike resepttypene. Dette og mer lærer du om i kurset Resepter.

Faglige oppslagsverk

Faglige oppslagsverk

I apotekhverdagen bruker du oppslagsverk for å løse problemstillinger eller besvare spørsmål fra annet helsepersonell og kunder. I dette kurset skal du få en innføring i faglige oppslagsverk som ofte benyttes i apotekhverdagen.