Regelverk for apotekansatte

Regelverk for apotekansatte

Hvordan du skal utøve yrket ditt som apotekansatt er nøye regulert av ulike regelverk. I dette kurset skal du få en oversikt over hva som finnes av regelverk, hvor du finner det og eksempler på hvordan det styrer din yrkesutøvelse i praksis.

Om kurset
kurskode: NY003

Etter endt kurs er målet at du:

  • Kjenner til viktige regelverk som styrer din yrkesutøvelse
  • Kjenner til i hvilke regelverk du kan finne svar på aktuelle problemstillinger
  • Vet hvor du finner regelverkene
  • Kjenner til dine meldeplikter og taushetsplikten

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med apoteker Åse Ertesvåg og Tore Reinholdt, seniorrådgiver farmasi, Apotekforeningen. Det er en del av opplæringsprogrammet «Introduksjon til norsk apotekpraksis».

Målgruppen for kurset er alle nye i apotek.

Kurset tar minimum 30 minutter å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Litteratur
kurskode: NY003

Apotek.no:

Lovdata.no:

Kilder benyttet:

 

Relaterte kurs
kurskode: NY003
Faglige oppslagsverk

Faglige oppslagsverk

I apotekhverdagen bruker du oppslagsverk for å løse problemstillinger eller besvare spørsmål fra annet helsepersonell og kunder. I dette kurset skal du få en innføring i faglige oppslagsverk som ofte benyttes i apotekhverdagen.

Regelverk og håndtering av medisinsk utstyr

Regelverk og håndtering av medisinsk utstyr

Medisinsk utstyr er en stor produktgruppe i apotek, og reguleres av et eget regelverk. Hvordan er medisinsk utstyr merket? Hva er forskjellen på legemidler og medisinsk utstyr? Lær mer om dette og hva som er viktig å ta hensyn til ved veiledning av kunder.