Pollenallergi og egenomsorg

Pollenallergi og egenomsorg

Pollenallergi rammer cirka 1 av 5, og det kan være svært plagsomt. Hvilke legemidler er førstevalg? Hva er anbefalt av ikke-medikamentelle tiltak? Lær mer om de ulike legemidlene, og hvordan du som apotekansatt kan bidra til god egenomsorg ved pollenallergi.

Om kurset
kurskode: AL102

Etter endt kurs er målet at du skal:

  • vet hva som kjennetegner pollenallergi
  • kan generelle behandlingsprinsipper ved egenomsorg
  • vet når de ulike reseptfrie legemidlene er egnet
  • vet når du bør henvise til lege
  • kan gi gode råd om egenomsorg

Kurset er laget i samarbeid med
Sverre Steinsvåg, overlege og professor ved Øre-nese- halsavdelingen, Sørlandet sykehus og Haukeland Universitetssykehus.

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.
Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).