Overgangsplager og egenomsorg

Overgangsplager og egenomsorg

I overgangsalderen får 70-80% av kvinnene hetetokter. Hvilke andre plager er vanlige? Hvordan kan man forebygge og behandle disse plagene? Lær mer om gode råd ved overgangsplager, og når kvinnen bør kontakte legen.

Om kurset
kurskode: HO115

Etter endt kurs er målet at du:

  • Vet hva overgangsalder er
  • Kjenner til vanlige plager
  • Har oversikt over anbefalt behandling
  • Vet når kunden bør kontakte lege
  • Kan gi råd om overgangsalder og hvordan lindre plagene

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Inger Øverlie, Spesialist i gynekologi og obstetrikk, Medicus Oslo.

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.

Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).