Munn- og tannsykdommer

Munn- og tannsykdommer

Karies, munntørrhet og soppinfeksjon er eksempler på munn- og tannsykdommer. Hva er riktig behandling? Når er det anbefalt med fluortilskudd? Lær mer om munn- og tannsykdommer og hvilke råd du kan gi kunder.

Om kurset
kurskode: MN102

Etter endt kurs er målet at du:

  • Vet hva som er anbefalt munnhygiene
  • Kjenner til vanlige munn- og tannsykdommer
  • Har oversikt over viktige behandlingsprinsipper
  • Kan gi råd om egenomsorg og når tannlege bør kontaktes

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Janicke Cecilie Liaaen Jensen, spesialist i oralkirurgi og oralmedisin og professor ved avd. for oralkirurgi og oral medisin,
Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.

Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

 

 

Litteratur
kurskode: MN102

Helsedirektoratet:

Nasjonal faglig retningslinje «Tannhelse til barn og unge 0-20 år» (sist faglig oppdatert 17.02.2021)

Nasjonale faglig råd «Tannhelse – Helsefremmende og forebyggende tiltak for voksne over 20 år (2019)» (sist faglig oppdatert 02.05.19)

Norsk Helseinformatikk

«After» (sist revidert 14.12.2021) 

«Tannkjøttbetennelse» (sist oppdatert 15.05.2021) 

Annet

«Munnstellkort» fra Kompetansesenteret, Tannhelse Midt (lastet ned 03.01.2022) 

«Oral aphthous ulcers», BMJ Best Practice (lastet ned 03.01.2022)

“Reseptfrie legemidler med krav om veiledning», Statens legemiddelverk (lastet ned 03.01.22) 

«Tannkjøttbetennelse, gingivitt og periodontitt», Norsk Elektronisk Legehåndbok (sist revidert 11.03.2020)

 

Relaterte kurs
kurskode: MN102
Eldre og legemidler

Eldre og legemidler

Mange eldre sliter med håndtering av legemidlene sine. Hvordan kan du bistå dem og hvilke hjelpemidler kan være nyttige for dem? Lær mer om dette og hvordan du som apotekansatt kan tilpasse veiledningen til eldre kunder.