Migrene

Migrene

Migrene rammer tre ganger flere kvinner enn menn. Hva er migrene? Hvordan kan migrene behandles? Lær mer om migrene og hvilke råd du kan gi pasienter som har migrene.

Om kurset
kurskode: NE128

Etter endt kurs er målet at du:

  • vet hva migrene er
  • har oversikt over hvordan migrene kan behandles
  • vet hva som skiller forebyggende behandling og anfallskuperende behandling
  • kan gi gode råd til pasienter med migrene

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Lise Rystad Øie, overlege i nevrologi ved St. Olavs hospital, postdoktor ved Nasjonalt senter for hodepineforskning (NorHEAD).

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.

Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).
Kurset er responsivt (egnet for PC, nettbrett og mobil).

Litteratur
kurskode: NE128

Nettsider:

NevroNEL, Migrene 
Norsk elektronisk legehåndbok, NEL, Migrene (lest 15.06.2023)
​Felleskatalogen, preparatomtaler (lest 13.07.2023)

Artikler og div.: 
Bruk av to ulike triptaner i løpet av samme dag ved migreneanfall, RELIS spm.nr. 11325 (publisert 02.04.2019)
KUPP brosjyre om migrene

Relaterte kurs
kurskode: NE128
Migrene og farmakoterapi

Migrene og farmakoterapi

Omtrent 900.000 mennesker i Norge opplever å ha migrene i løpet av et år, og riktig behandling er en utfordring. Hva avgjør valg av legemiddel? Lær mer om hvordan du kan bidra til riktig bruk av legemidler mot migrene.