Migrene og farmakoterapi

Migrene og farmakoterapi

Omtrent 900.000 mennesker i Norge opplever å ha migrene i løpet av et år, og riktig behandling er en utfordring. Hva avgjør valg av legemiddel? Lær mer om hvordan du kan bidra til riktig bruk av legemidler mot migrene.

Om kurset
kurskode: NE229

Etter endt kurs er målet at du:

  • kjenner behandlingsprinsippene for migrene (forebyggende og behandlende)
  • har oversikt over egenskapene til de ulike legemiddelgruppene
  • har oversikt over utfordringer ved legemiddelbehandlingen
  • vet hvordan du som farmasøyt kan bidra til riktig bruk av legemidler ved migrene

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Lise Rystad Øie, overlege i nevrologi ved St. Olavs hospital, postdoktor ved Nasjonalt senter for hodepineforskning (NorHEAD).

Målgruppen for kurset er farmasøyter.

Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).
Kurset er responsivt (egnet for PC, nettbrett og mobil).

Klikk her for å starte kurset

Relaterte kurs
kurskode: NE229
Migrene

Migrene

Migrene rammer tre ganger flere kvinner enn menn. Hva er migrene? Hvordan kan migrene behandles? Lær mer om migrene og hvilke råd du kan gi pasienter som har migrene.