Lover og regler i selvvalget

Lover og regler i selvvalget

Det er et stort ansvar å jobbe i selvvalget og gi råd om egenomsorg. Hvordan jobber du faglig forsvarlig? Hva er god apotekpraksis? Lær mer om de viktigste lovene og reglene som gjelder i selvvalget.

Om kurset
kurskode: AP131

Etter endt kurs er målet at du:

 • har oversikt over de viktigste lovene og reglene som gjelder i selvvalget
 • kjenner til apotekenes rolle i helsetjenesten
 • kjenner til ansvaret ved å være helsepersonell i selvvalget
 • har oversikt over forskjellige varekategorier og viktige begrensninger ved salg
 • vet hva som er god apotekpraksis i selvvalget.

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Hilde Ariansen, seniorrådgiver i Apotekforeningen.

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.

Kurset tar ca. 35 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).
Kurset er responsivt (egnet for PC, nettbrett og mobil).

Litteratur
kurskode: AP131

Apotekforeningen 

 

Div. lover og forskrifter

 • Lov om apotek
 • Forskrift om apotek
 • Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m.
 • Lov om legemidler m.v.
 • Forskrift om legemidler til mennesker
 • Lov om medisinsk utstyr
 • Lov om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m.
 • Lov om helsepersonell

 

Statens legemiddelverk/Direktoratet for medisinske produkter

 

Andre lenker

A guidline on changing the classification for the supply of a medicinal product for human use. EUROPEAN COMMISSION ENTERPRISE AND INDUSTRY DIRECTORATE-GENERAL, Consumer goods Pharmaceuticals.

 

Relaterte kurs
kurskode: AP131
Faglige utfordringer i selvvalget

Faglige utfordringer i selvvalget

Hva bør du gjøre hvis legemiddelet ikke er reseptfritt for din kunde? Hvordan kan du komme i dialog dersom du mistenker feilbruk? Noen situasjoner oppleves som utfordrende fordi ulike hensyn kommer i konflikt med hverandre.

Regelverk og håndtering av medisinsk utstyr

Regelverk og håndtering av medisinsk utstyr

Medisinsk utstyr er en stor produktgruppe i apotek, og reguleres av et eget regelverk. Hvordan er medisinsk utstyr merket? Hva er forskjellen på legemidler og medisinsk utstyr? Lær mer om dette og hva som er viktig å ta hensyn til ved veiledning av kunder.

God kommunikasjon

God kommunikasjon

Det er ikke alltid like lett å starte en samtale med en kunde som legger en vare på disken. Hvordan kan du ta aktivt initiativ til samtalen? Og hvordan kan du kartlegge informasjonsbehovet når kunden henter faste medisiner? I dette kurset får du tips til hvordan kommunisere på en god måte i ulike situasjoner.

Legemiddelmangel

Legemiddelmangel

Legemiddelmangel er et alvorlig og voksende problem, og derfor er det viktig at apotekene prøver å finne gode løsninger. I dette kurset lærer du om håndtering av legemiddelmangel, og hvordan du kan gi god informasjon og veiledning til kundene.