Lover og regler i selvvalget

Lover og regler i selvvalget

Det er et stort ansvar å jobbe i selvvalget og gi råd om egenomsorg. Hvordan jobber du faglig forsvarlig? Hva er god apotekpraksis? Kan du nekte salg av reseptfrie legemidler? Lær mer om hvilke lover og regler som gjelder i selvvalget.

Om kurset
kurskode: AP109

Etter endt kurs er målet at du:

 • Har oversikt over lover og regler som gjelder i selvvalget
 • Kjenner til apotekets rolle som faghandel
 • Kjenner til ansvaret ved å være helsepersonell i selvvalget
 • Har oversikt over ulike varekategorier og viktige begrensninger ved salg
 • Vet hva som er god apotekpraksis i selvvalget.

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med:
Jørgen Huse, seniorrådgiver i Statens legemiddelverk,
og Hilde Ariansen, seniorrådgiver i Apotekforeningen.


Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.
Kurset tar ca. 40 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Litteratur
kurskode: AP109

Apotekforeningen:

Helsedirektoratet:

SLV:

Vil du lese mer:

 • "Spør på apoteket! - farmasøytisk rådgivning ved alminnelige helseplager" K.Bakken, E.B. Pedersen, 2015. Fagbokforlaget
 • "Samfunnsfarmasi - legemiddelbruk og farmasøytisk profesjonsutøvelse" A.G.Granås, K.Bakken, 2.utgave 2018. Fagbokforlaget

 

 

Relaterte kurs
kurskode: AP109
Risikokommunikasjon

Risikokommunikasjon

Hver dag snakker vi med kunder i apoteket om risiko. Risiko handler om fremtidig usikkerhet, som for eksempel fare for bivirkninger. Hvordan snakke om fremtidig usikkerhet med trygghet? Ta kurset og få konkrete tips til god risikokommunikasjon.

Praktisk info
kurskode: AP109

Slik får du tilgang til kurset

Dette kurset inngår i serien Apokus:365 God som legemiddelrådgiver. Disse kursene er beregnet for selvstudier og kan gjennomføres når det passer for deg.

Ønsker du å ta et av e-læringskursene i serien Apokus:365 må du være abonnent. Mange apotek har tegnet avtaler for sine ansatte.  Da vil kurset ligge i din arbeidsgivers e-læringssystem og du kan ta så mange kurs du har lyst til.  Hør med din apoteker om ditt apotek har tegnet abonnement.

Tips: Bruk kurskoden for å søke frem kurset i din arbeidsgivers e-læringssystem eller søk på kurs levert av Apokus.

Krav til utstyr for å gjennomføre kurset

 • Bredbånd – anbefaler 2 MB/sek linje, men minimum 1 MB/sek linje.
 • PC som oppfyller følgende:
  • Operativsystem: Minimum Windows XP
  • Prosessor: minimum Pentium 4/Celeron
  • Internet Explorer 8 eller nyere, Nyere versjoner av Chrome og Firefox
  • Skjermstørrelse: 1024x768 anbefales
  • Mulighet for lydavspilling
  • Oppdatert versjon av Flash
 • Hodetelefoner

Kursbevis

Kurset inneholder en avsluttende kunnskaptest. Består du kunnskapstesten genereres det automatisk et kursbevis som du kan skrive ut.