Lover og regler i selvvalget

Lover og regler i selvvalget

Det er et stort ansvar å jobbe i selvvalget og gi råd om egenomsorg. Hvordan jobber du faglig forsvarlig? Hva er god apotekpraksis? Kan du nekte salg av reseptfrie legemidler? Lær mer om hvilke lover og regler som gjelder i selvvalget.

Om kurset
kurskode: AP109

Etter endt kurs er målet at du:

  • Har oversikt over lover og regler som gjelder i selvvalget
  • Kjenner til apotekets rolle som faghandel
  • Kjenner til ansvaret ved å være helsepersonell i selvvalget
  • Har oversikt over ulike varekategorier og viktige begrensninger ved salg
  • Vet hva som er god apotekpraksis i selvvalget.

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med:
Jørgen Huse, seniorrådgiver i Statens legemiddelverk,
og Hilde Ariansen, seniorrådgiver i Apotekforeningen.


Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.
Kurset tar ca. 40 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Litteratur
kurskode: AP109

Apotekforeningen:

Helsedirektoratet:

SLV:

Vil du lese mer:

  • "Spør på apoteket! - farmasøytisk rådgivning ved alminnelige helseplager" K.Bakken, E.B. Pedersen, 2015. Fagbokforlaget
  • "Samfunnsfarmasi - legemiddelbruk og farmasøytisk profesjonsutøvelse" A.G.Granås, K.Bakken, 2.utgave 2018. Fagbokforlaget

 

 

Relaterte kurs
kurskode: AP109
Faglige utfordringer i selvvalget

Faglige utfordringer i selvvalget

Hva bør du gjøre hvis legemiddelet ikke er reseptfritt for din kunde? Hvordan kan du komme i dialog dersom du mistenker feilbruk? Noen situasjoner oppleves som utfordrende fordi ulike hensyn kommer i konflikt med hverandre.

Risikokommunikasjon

Risikokommunikasjon

Hver dag snakker vi med kunder i apoteket om risiko. Risiko handler om fremtidig usikkerhet, som for eksempel fare for bivirkninger. Hvordan snakke om fremtidig usikkerhet med trygghet? Ta kurset og få konkrete tips til god risikokommunikasjon.

Risikokommunikasjon i praksis

Risikokommunikasjon i praksis

Vil du se hvordan man kan omsette teorien om god risikokommunikasjon til praksis? I kurset får du se kundesituasjoner hvor en apotekansatt trener på risikokommunikasjon, og får veiledning i hvordan gjøre det bedre. Du får også tips til hvordan du kan trene selv.

Informasjonssikkerhet i apotek

Informasjonssikkerhet i apotek

Taushetsplikt, fullmakt, snoking i reseptopplysninger og
vergeinnsynsreservasjon er noen av temaene i dette kurset.
Apotekansatte har hver dag et stort ansvar for å beskytte apotekkunders privatliv, og hindre at helse- og personopplysninger kommer på avveie.

Legemiddelmangel

Legemiddelmangel

Legemiddelmangel er et alvorlig og voksende problem, og derfor er det viktig at apotekene prøver å finne gode løsninger. I dette kurset lærer du om håndtering av legemiddelmangel, og hvordan du kan gi god informasjon og veiledning til kundene.

God kommunikasjon

God kommunikasjon

Det er ikke alltid like lett å starte en samtale med en kunde som legger en vare på disken. Hvordan kan du ta aktivt initiativ til samtalen? Og hvordan kan du kartlegge informasjonsbehovet når kunden henter faste medisiner? I dette kurset får du tips til hvordan kommunisere på en god måte i ulike situasjoner.