LAR og farmakoterapi

LAR og farmakoterapi

LAR er i utgangspunktet en livslang behandling. Kan LAR-legemidler kombineres med sentraldempende legemidler? I hvilke situasjoner bør du vurdere dosereduksjon? Lær mer om dette og hvilken rolle du som farmasøyt har i behandlingen.

Om kurset
kurskode: NE230

Det anbefales at du har tatt kurset AP132 LAR i apotek før du tar dette kurset.

Etter endt kurs er målet at du:

  • Kjenner behandlingsprinsippene for legemiddelbehandlingen i LAR
  • Kjenner egenskapene til de ulike legemidlene som brukes i behandlingen
  • Har oversikt over utfordringer i legemiddelbehandlingen
  • Vet i hvilke situasjoner det kan være aktuelt å redusere dosen

Dette kurset er laget av Apokus i samarbeid med Thomas Clausen, Dr.med og professor, og jobber som senterleder ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo.

Målgruppen for kurset er farmasøyter.
Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).
Kurset er responsivt (egnet for PC, nettbrett og mobil).

Relaterte kurs
kurskode: NE230
LAR i apotek

LAR i apotek

LAR står for legemiddelassistert rehabilitering, og benyttes ved opioidavhengighet. Hva er formålet med LAR? Hvilke legemidler benyttes? Lær mer om dette og hva du skal gjøre ved hver utlevering.