LAR i apotek

LAR i apotek

LAR står for legemiddelassistert rehabilitering, og benyttes ved opioidavhengighet. Hva er formålet med LAR? Hvilke legemidler benyttes? Lær mer om dette og hva du skal gjøre ved hver utlevering.

Om kurset
kurskode: AP132

Etter endt kurs er målet at du:

  • vet hva LAR er 
  • kjenner til behandlingsprinsippene i legemiddelbehandlingen
  • vet hva som er apotekets rolle i LAR
  • vet hvordan legemidlene skal utleveres

Dette kurset er laget av Apokus i samarbeid med eksterne fagpersoner:

  • Generelt om LAR:Thomas Clausen, Dr.med og professor, og jobber som senterleder ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo
  • Øvrige deler av kurset:fagavdelingen i Apotekforeningen

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek
Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt)
Kurset er responsivt (egnet for PC, nettbrett og mobil)

Relaterte kurs
kurskode: AP132
LAR og farmakoterapi

LAR og farmakoterapi

LAR er i utgangspunktet en livslang behandling. Kan LAR-legemidler kombineres med sentraldempende legemidler? I hvilke situasjoner bør du vurdere dosereduksjon? Lær mer om dette og hvilken rolle du som farmasøyt har i behandlingen.