Langvarig smerte og farmakoterapi

Langvarig smerte og farmakoterapi

Ved langvarig smerte stilles det andre krav til valg av smertestillende enn ved akutt smerte. Hvilke legemidler er anbefalt å bruke? Hva er fordeler og ulemper ved vanlig brukte legemidler? Lær mer om hvordan du kan bidra til riktig bruk av legemidler ved langvarig smerte.

Om kurset
kurskode: SM207

Etter endt kurs er målet at du:

  • Vet hva som kjennetegner langvarig smerte
  • Har oversikt over behandlingsprinsipper for langvarig ikke-kreftrelatert smerte
  • Kjenner til fordeler og ulemper ved vanlig brukte legemidler
  • Vet hvordan du som farmasøyt kan bidra til riktig legemiddelbruk

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med:
Audun Stubhaug, overlege og leder ved Avdeling for smertebehandling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål sykehus, og professor ved Institutt for klinisk medisin, UiO.

Målgruppen for kurset er farmasøyter.

Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

 

 

 

Litteratur
kurskode: SM207

Norsk legemiddelhåndbok

Helsedirektoratet

Tips

  • Vil du lese mer om smerte, kan du finne oversikt over veiledere, ressurssider og tverrfaglige smerteklinikker på sidene til Norsk Smerteforening (NOSF) 
Relaterte kurs
kurskode: SM207
Smerte og egenomsorg

Smerte og egenomsorg

Visste du at feil bruk av smertestillende kan forverre hodepine? Hvorfor bør eldre være forsiktig med å bruke NSAIDs? Hvorfor bruker mange ungdommer smertestillende feil?
Lær mer om hvilke legemidler du kan anbefale, hva du bør avklare og hvilke råd du kan gi ved salg av smertestillende.