Kvalitetsarbeid i apotek

Kvalitetsarbeid i apotek

Kvalitetsarbeid er viktig i alle virksomheter. Men hva betyr egentlig kvalitet? Og hva menes med kvalitetsarbeid i apotek? Lær mer om dette og hvordan du som apotekansatt, kan bidra til kvalitetsforbedring i apoteket.

Om kurset
kurskode: AP127

Dette kurset er laget av Apokus i samarbeid med en arbeidsgruppe bestående av:
Cecilie Sannes (Boots apotek), Grete Hope (Apotek 1) og Petra Jankovic (NMD).

Etter endt kurs er målet at du

  • forstår hva som ligger i begrepet kvalitet
  • kjenner til hva kvalitetsarbeid i apotek kan omfatte
  • vet hva et kvalitetssystem er
  • forstår hvordan du kan bidra til forbedring av kvalitet
  • forstår betydningen av et avvikssystem i kvalitetsarbeid

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.
Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).
Kurset er responsivt (egnet for PC, nettbrett og mobil).

Litteratur
kurskode: AP127

Standarder:

  • NS-EN ISO 9000 Ledelsessystemer for kvalitet – Grunntrekk og terminologi
  • NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet – Krav

Artikler og bøker: