Kulturforståelse og veiledning

Kulturforståelse og veiledning

Ved en flerkulturell arbeidsplass kan det oppstå misforståelser og utfordringer. Hvilke faktorer kan forårsake dette, og hva kan du som leder/veileder gjøre for å forhindre disse? Lær om hvordan god kulturforståelse kan hjelpe deg med å gi nye utenlandske farmasøyter en bedre start i norske apotek.

Om kurset
kurskode: NY007

Etter endt kurs er målet at du  

 • vet hva som kjennetegner norsk arbeidskultur og kommunikasjon
 • har oversikt over vanlige utfordringer og misforståelser som kan oppstå i apoteket som følge av kulturelle forskjeller
 • vet hvordan du kan gi en ny utenlandsk farmasøyt i apoteket veiledning og oppfølging som tar hensyn til kulturforskjeller

Målgruppen for kurset er ledere i apotek og veiledere for nye utenlandske farmasøyter.

Dette kurset er laget av Apokus.

Kurset tar ca. 40-45 minutter å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Kurset er responsivt (egnet for PC, nettbrett og mobil).

 

Litteratur
kurskode: NY007

Bøker: 

 • Meyer, E., 2021, The Culture Map. Decoding How People Think, Lead, and Get Things Done across cultures. Public Affairs
 • Ellis, K., 2018, Flerkulturelle arbeidsplasser. En praktisk veiledning. Ellis Culture
 • Ellis, K., 2018, Kunsten å arbeide med nordmenn. Innføring i norsk arbeidslivskultur for fremmedkulturelle og de som er interessert i deres utfordringer. Ellis Culture
 • Sund, B., 2019, Typisk norsk å være (selv)god. En liten bok om den norske lederstilen. Cappelen Damm akademisk.
 • Dahl, Ø., 2013, Møter mellom mennesker: innføring i interkulturell kommunikasjon. Oslo: Gyldendal Akademisk
 • Sandal, G.M., 2009, Kulturelt mangfold på arbeidsplassen - utfordringer og virkemidler. Fagbokforlaget

Nettsider/ artikler:

Relaterte kurs
kurskode: NY007
Faglige oppslagsverk

Faglige oppslagsverk

I apotekhverdagen bruker du oppslagsverk for å løse problemstillinger eller besvare spørsmål fra annet helsepersonell og kunder. I dette kurset skal du få en innføring i faglige oppslagsverk som ofte benyttes i apotekhverdagen.

Generisk bytte

Generisk bytte

Generisk bytte bidrar til at pasienter og staten ikke betaler mer enn nødvendig for legemiddelbehandling. Bytteordningen er også økonomisk fordelaktig for apotekene. I dette kurset får du en innføring i generisk bytte, hvilke regler som gjelder og hvordan du kan snakke med kundene om ordningen.

Regelverk for apotekansatte

Regelverk for apotekansatte

Hvordan du skal utøve yrket ditt som apotekansatt er nøye regulert av ulike regelverk. I dette kurset skal du få en oversikt over hva som finnes av regelverk, hvor du finner det og eksempler på hvordan det styrer din yrkesutøvelse i praksis.

Resepter

Resepter

For å kunne ekspedere en resept må du blant annet vite hvem som kan utstede resepter, hvilke krav som gjelder til utfylling og hvilke refusjonsordninger som hører til de ulike resepttypene. Dette og mer lærer du om i kurset Resepter.

Innføring i norsk kommunikasjon

Innføring i norsk kommunikasjon

For å kommunisere godt må man kommunisere på riktig måte i det landet man er i. Dette kurset gir deg en innføring i hva som regnes som høflig og uhøflig i Norge, i tillegg til å gi deg verktøy for å sikre at du forstår de du snakker med best mulig.

Innføring i nødekspedisjon

Innføring i nødekspedisjon

Noen ganger møter du pasienter som trenger et legemiddel, men som ikke har gyldig resept. Hva er en god håndtering av slike situasjoner? Lær mer om dette og om hva en nødekspedisjon er.

Istandgjøring av legemidler

Istandgjøring av legemidler

Noen legemidler må gjøres i stand før utlevering. Hva er viktige trinn ved istandgjøringer av antibiotikamiksturer og anbrudd av legemidler? Dette og hva som skal kontrolleres og dokumenteres ved slike istandgjøringer lærer du mer om i kurset.

Opplæringsreisen

Opplæringsreisen

Det er mye å lære når du skal jobbe i et norsk apotek. Hvilken opplæring bør du gjennomføre for å få en god start? Les mer om dette og hva som inngår i opplæringsprogrammet «Introduksjon til norsk apotekpraksis».

Praktisk info
kurskode: NY007

Slik får du tilgang til kurset

Dette kurset inngår i serien Apokus:365 God som legemiddelrådgiver. Disse kursene er beregnet for selvstudier og kan gjennomføres når det passer for deg.

Ønsker du å ta et av e-læringskursene i serien Apokus:365 må du være abonnent. Mange apotek har tegnet avtaler for sine ansatte.  Da vil kurset ligge i din arbeidsgivers e-læringssystem og du kan ta så mange kurs du har lyst til.  Hør med din apoteker om ditt apotek har tegnet abonnement.

Tips: Bruk kurskoden for å søke frem kurset i din arbeidsgivers e-læringssystem eller søk på kurs levert av Apokus.

Krav til utstyr for å gjennomføre kurset

 • Bredbånd – anbefaler 2 MB/sek linje, men minimum 1 MB/sek linje.
 • PC som oppfyller følgende:
  • Operativsystem: Minimum Windows XP
  • Prosessor: minimum Pentium 4/Celeron
  • Chrome, Microsoft Edge og Firefox (ikke velg oversett når du tar kurset)
  • Skjermstørrelse: 1024x768 anbefales
  • Mulighet for lydavspilling
 • Hodetelefoner

Kursbevis

Kurset inneholder en avsluttende kunnskaptest. Består du kunnskapstesten genereres det automatisk et kursbevis som du kan skrive ut.