Kolesterolsenkende legemidler

Kolesterolsenkende legemidler

Høyt kolesterol må både forebygges og behandles. Hva er høyt kolesterol? Hva er anbefalt behandling? Lær mer om kolesterolsenkende legemidler, og hva som er gode råd til pasienter med høyt kolesterol.

Om kurset
kurskode: HJ117

Etter endt kurs er målet at du:

  • Vet hva høyt kolesterol er
  • Har oversikt over hvordan høyt kolesterol kan behandles
  • Vet hva som kjennetegner de ulike kolesterolsenkende legemidlene
  • Kan gi gode råd til pasienter med høyt kolesterol

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Serena Tonstad, overlege på seksjon for preventiv kardiologi, Oslo universitetssykehus.

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.

Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Relaterte kurs
kurskode: HJ117
Blodtrykkssenkende legemidler

Blodtrykkssenkende legemidler

Rundt 1 million nordmenn har høyt blodtrykk. Hva er anbefalt behandling? Hvilke utfordringer er det med blodtrykksbehandling? Lær mer om blodtrykkssenkende legemidler, og hva som er gode råd til pasienter med høyt blodtrykk.

Kolesterolsenkende behandling

Kolesterolsenkende behandling

Rundt 50 % av befolkningen får en hjerte- og karhendelse i løpet av livet. Lær om hvordan kolesterolsenkende behandling kan redusere risikoen, og når behandling bør startes. Få også kunnskap om virkningsmekanismer og utfordringer med etterlevelse og bivirkninger.