Interaksjonsmekanismer

Interaksjonsmekanismer

I dette kurset gjør vi et dypdykk bak interaksjonsvarslene for å forstå de viktigste interaksjonsmekanismene. Lær mer om CYP-enzymer, transportpumper, partiell clearance og genetiske variasjoner.

Om kurset
kurskode: IK202

Kurset er utviklet i samarbeid med Olav Spigset, professor i klinisk farmakologi ved NTNU, og overlege ved Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital

Etter endt kurs er målet at du:

 • har oversikt over to viktige prinsipielle mekanismer for farmakokinetiske interaksjoner
 • vet hvilken betydning ulike enzymsystemer har for interaksjoner
 • vet hva som kjennetegner enzymhemming og -induksjon
 • vet hvordan partiell clearance og genetikk har betydning for interaksjonsgrad

Målgruppen for kurset er farmasøyter.
Kurset tar ca 30 min å gjennomføre.
Kurset inneholder videoforelesninger og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt). 

Kurset bygger videre på "IK101 Interaksjoner", og vi anbefaler at du har tatt dette kurset først.

Litteratur
kurskode: IK202

Cytokrom P-450 3A4 – kroppens viktigste arena for legemiddelinteraksjoner, Spigset O, Molden E.  Tidsskrift for den Norske Legeforening

ABC-transportørenes betydning for effekt og omsetning av legemidler, Slåtsve AM, Ravna AW, Lyså RA et al.  Tidsskrift for den Norske Legeforening

Mechanism-based inhibition of cytochrome P450 3A4 by therapeutic drugs, Zhou S, Yung Chan S, Cher Goh B et al.  Clin Pharmacokinet

Coordinate regulation of human drug-metabolizing enzymes and conjugate transporters by the Ah receptor, pregnane X receptor and consitutive androstane receptor, Köhle C, Bock KW.  Biochem Pharmacol 2009

Norsk legemiddelhåndbok, kapittel G6: Interaksjoner 

Anbefalt lærebok:

Thummel KE, Lunze KL, Shen DD. Metabolically-based drug-drug interactions: principles and mechanisms. I: Levy Rh, Thummel KE, Trager WF et al. Metabolic drug interactions. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2000, side 3-19.

Relaterte kurs
kurskode: IK202
Interaksjoner

Interaksjoner

Potensielle legemiddelinteraksjoner forekommer hos 10-15 % av alle som bruker mer enn et legemiddel. Kurset handler om hvordan legemiddelinteraksjoner kan oppstå, og gir viktige eksempler, inkludert interaksjoner med reseptfrie legemidler og mat.

Interaksjonshåndtering

Interaksjonshåndtering

Interaksjoner kan få alvorlige følger. Ved å identifisere og vurdere interaksjoner, kan farmasøyten forebygge at det går galt. I dette kurset får du tips til god interaksjonshåndtering i apotek. I tillegg skal du vurdere tre caser før en gruppe apotekfarmasøyter presenterer sine løsningsforslag.

Praktisk info
kurskode: IK202

Slik får du tilgang til kurset

Dette kurset inngår i serien Apokus:365 God som legemiddelrådgiver. Disse kursene er beregnet for selvstudier og kan gjennomføres når det passer for deg.

Ønsker du å ta et av e-læringskursene i serien Apokus:365 må du være abonnent. Mange apotek har tegnet avtaler for sine ansatte.  Da vil kurset ligge i din arbeidsgivers e-læringssystem og du kan ta så mange kurs du har lyst til.  Hør med din apoteker om ditt apotek har tegnet abonnement.

Tips: Bruk kurskoden for å søke frem kurset i din arbeidsgivers e-læringssystem eller søk på kurs levert av Apokus.

Krav til utstyr for å gjennomføre kurset

 • Bredbånd – anbefaler 2 MB/sek linje, men minimum 1 MB/sek linje.
 • PC som oppfyller følgende:
  • Operativsystem: Minimum Windows XP
  • Prosessor: minimum Pentium 4/Celeron
  • Internet Explorer 8 eller nyere, Nyere versjoner av Chrome og Firefox
  • Skjermstørrelse: 1024x768 anbefales
  • Mulighet for lydavspilling
  • Oppdatert versjon av Flash
 • Hodetelefoner

Kursbevis

Kurset inneholder en avsluttende kunnskaptest. Består du kunnskapstesten genereres det automatisk et kursbevis som du kan skrive ut.