Interaksjonsmekanismer

Interaksjonsmekanismer

I dette kurset gjør vi et dypdykk bak interaksjonsvarslene for å forstå de viktigste interaksjonsmekanismene. Lær mer om CYP-enzymer, transportpumper, partiell clearance og genetiske variasjoner.

Om kurset
kurskode: IK202

Etter endt kurs er målet at du:

 • har oversikt over to viktige prinsipielle mekanismer for farmakokinetiske interaksjoner
 • vet hvilken betydning ulike enzymsystemer har for interaksjoner
 • vet hva som kjennetegner enzymhemming og -induksjon
 • vet hvordan partiell clearance og genetikk har betydning for interaksjonsgrad

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Olav Spigset, overlege og professor i klinisk farmakologi St. Olavs Hospital / NTNU

Målgruppen for kurset er farmasøyter.

Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Litteratur
kurskode: IK202

Cytokrom P-450 3A4 – kroppens viktigste arena for legemiddelinteraksjoner, Spigset O, Molden E.  Tidsskrift for den Norske Legeforening

ABC-transportørenes betydning for effekt og omsetning av legemidler, Slåtsve AM, Ravna AW, Lyså RA et al.  Tidsskrift for den Norske Legeforening

Mechanism-based inhibition of cytochrome P450 3A4 by therapeutic drugs, Zhou S, Yung Chan S, Cher Goh B et al.  Clin Pharmacokinet

Coordinate regulation of human drug-metabolizing enzymes and conjugate transporters by the Ah receptor, pregnane X receptor and consitutive androstane receptor, Köhle C, Bock KW.  Biochem Pharmacol 2009

Norsk legemiddelhåndbok, kapittel G6: Interaksjoner 

Anbefalt lærebok:

Thummel KE, Lunze KL, Shen DD. Metabolically-based drug-drug interactions: principles and mechanisms. I: Levy Rh, Thummel KE, Trager WF et al. Metabolic drug interactions. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2000, side 3-19.

Praktisk info
kurskode: IK202

Slik får du tilgang til kurset

Dette kurset inngår i serien Apokus:365 God som legemiddelrådgiver. Disse kursene er beregnet for selvstudier og kan gjennomføres når det passer for deg.

Ønsker du å ta et av e-læringskursene i serien Apokus:365 må du være abonnent. Mange apotek har tegnet avtaler for sine ansatte.  Da vil kurset ligge i din arbeidsgivers e-læringssystem og du kan ta så mange kurs du har lyst til.  Hør med din apoteker om ditt apotek har tegnet abonnement.

Tips: Bruk kurskoden for å søke frem kurset i din arbeidsgivers e-læringssystem eller søk på kurs levert av Apokus.

Krav til utstyr for å gjennomføre kurset

 • Bredbånd – anbefaler 2 MB/sek linje, men minimum 1 MB/sek linje.
 • PC som oppfyller følgende:
  • Operativsystem: Minimum Windows XP
  • Prosessor: minimum Pentium 4/Celeron
  • Internet Explorer 8 eller nyere, Nyere versjoner av Chrome og Firefox
  • Skjermstørrelse: 1024x768 anbefales
  • Mulighet for lydavspilling
  • Oppdatert versjon av Flash
 • Hodetelefoner

Kursbevis

Kurset inneholder en avsluttende kunnskaptest. Består du kunnskapstesten genereres det automatisk et kursbevis som du kan skrive ut.