Interaksjonshåndtering

Interaksjonshåndtering

Legemiddelinteraksjoner kan føre til alvorlige bivirkninger eller terapisvikt. Hvordan kan du som farmasøyt, fange opp og avverge dette? Lær mer om bruk av støtteverktøy, individuell vurdering av interaksjoner og behovet for tiltak.

Om kurset
kurskode: IK204

Etter endt kurs er målet at du:

  • Kan prinsippene for farmakodynamiske og farmakokinetiske interaksjoner
  • Forstår hvorfor det er forskjeller i interaksjonsgrad, og hvilken betydning det kan ha
  • Forstår hvordan FEST kan brukes ved interaksjonshåndtering i apotek
  • Forstår farmasøytens rolle i interaksjonshåndtering
  • Vet hva som kjennetegner god interaksjonshåndtering i apotek

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Olav Spigset, overlege og professor i klinisk farmakologi St. Olavs Hospital / NTNU

Målgruppen for kurset er farmasøyter.

Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Relaterte kurs
kurskode: IK204
Interaksjonsmekanismer

Interaksjonsmekanismer

I dette kurset gjør vi et dypdykk bak interaksjonsvarslene for å forstå de viktigste interaksjonsmekanismene. Lær mer om CYP-enzymer, transportpumper, partiell clearance og genetiske variasjoner.

Alkohol og legemidler

Alkohol og legemidler

Noen ganger kan inntak av alkohol gi skadelige interaksjoner med legemidler. Det kan føre til rusforsterkning, uønskede bivirkninger og i noen tilfeller terapisvikt. Hvilke legemidler bør ikke kombineres med alkohol? Lær mer om dette og hvilke råd du kan gi om alkohol og legemidler.