Interaksjoner

Interaksjoner

Potensielle legemiddelinteraksjoner forekommer hos 10-15 % av alle som bruker mer enn et legemiddel. Kurset handler om hvordan legemiddelinteraksjoner kan oppstå, og gir viktige eksempler, inkludert interaksjoner med reseptfrie legemidler og mat.

Om kurset
kurskode: IK101

Kurset er utviklet i samarbeid med Olav Spigset, Professor i klinisk farmakologi ved NTNU,
og overlege ved Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital

 

Etter endt kurs er målet at du skal:

 • Vite hva en legemiddelinteraksjon er
 • Kjenne til prinsippene for farmakodynamiske interaksjoner 
 • Kjenne til prinsippene for farmakokinetiske interaksjoner 
 • Vite hvordan interaksjoner kan oppstå ved absorpsjon, distribusjon, metabolisme og ekskresjon av legemidler 
 • Kjenne til viktige eksempler på matvarer, naturmidler og legemidler som kan gi interaksjoner med andre legemidler


Målgruppen for kurset er for alle ansatte i apotek.
Kurset tar ca 30 min å gjennomføre.
Kurset krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Litteratur
kurskode: IK101

Generell fordypning om interaksjoner:

Interaksjoner (Norsk Legemiddalhåndbok for helsepersonell)
http://legemiddelhandboka.no/Generelle/s%C3%B8ker/+%2Binteraksjoner/93831

Interaksjonssøk

Interaksjonssøk i FEST (forskrivings- og ekspedisjonsstøtte), Statens legemiddelverk. 
http://www.legemiddelverket.no/Legemiddelsoek/Sider/Interaksjoner.aspx

Praktisk info
kurskode: IK101

Slik får du tilgang til kurset

Dette kurset inngår i serien Apokus:365 God som legemiddelrådgiver. Disse kursene er beregnet for selvstudier og kan gjennomføres når det passer for deg.

Ønsker du å ta et av e-læringskursene i serien Apokus:365 må du være abonnent. Mange apotek har tegnet avtaler for sine ansatte.  Da vil kurset ligge i din arbeidsgivers e-læringssystem og du kan ta så mange kurs du har lyst til.  Hør med din apoteker om ditt apotek har tegnet abonnement.

Tips: Bruk kurskoden for å søke frem kurset i din arbeidsgivers e-læringssystem eller søk på kurs levert av Apokus.

Krav til utstyr for å gjennomføre kurset

 • Bredbånd – anbefaler 2 MB/sek linje, men minimum 1 MB/sek linje.
 • PC som oppfyller følgende:
  • Operativsystem: Minimum Windows XP
  • Prosessor: minimum Pentium 4/Celeron
  • Internet Explorer 8 eller nyere, Nyere versjoner av Chrome og Firefox
  • Skjermstørrelse: 1024x768 anbefales
  • Mulighet for lydavspilling
  • Oppdatert versjon av Flash
 • Hodetelefoner

Kursbevis

Kurset inneholder en avsluttende kunnskaptest. Består du kunnskapstesten genereres det automatisk et kursbevis som du kan skrive ut.