Informasjonssikkerhet og personvern

Informasjonssikkerhet og personvern

Nytt apoteksystem endrer både apotekenes tilgang til helse- og personopplysninger, og hvordan opplysninger deles videre fra apoteket. I dette kurset lærer du om kravene til informasjonssikkerhet og personvern i apotek, og hvordan du skal håndtere ulike situasjoner i apoteket.

Om kurset
kurskode: AP117

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.
Kurset er beregnet på ansatte i apotek med nytt apoteksystem. For brukere av FarmaPro gjelder kurset «AP101 Informasjonssikkerhet i apotek».

Kurset er laget av Apokus i samarbeid Apotekforeningen.

Etter endt kurs er målet at du:

 • Kjenner til hvordan helse- og personopplysninger utveksles mellom apotek og andre aktører
 • Vet hvilke overordnede krav som gjelder for dokumentasjon av helsehjelp i apotek
 • Vet hvilke krav som stilles til sikker behandling og utlevering av helse- og personopplysninger i apotek
 • Kjenner til pasienters rettigheter når det gjelder deres helse- og personopplysninger som apoteket behandler.

Kurset tar ca. 45 min. å gjennomføre.

Kurset krever lyd (hodetelefoner er anbefalt)


Litteratur
kurskode: AP117

Ressurssider på Apotekinfo:

Informasjonssikkerhet og personvern

 • Bransjestandard for informasjonssikkerhet og personvern
 • Bransjefelles rutiner: 
  • Rutine 1 Utlevering av reseptekspedisjoner og/eller helse- og personopplysninger fra apotek
  • Rutine 2 Sikker behandling av helse- og personopplysninger
  • Rutine 3 Pasienters rett til innsyn i helse- og personopplysninger
  • Rutine 4 Pasienters rett til å begrense tilgang til helse- og personopplysninger
  • Rutine 5 Pasienters rett til å be om retting og sletting av helse- og personopplysninger
  • Rutine 6 Utlevering av helse- og personopplysninger til myndigheter og annet helsepersonell 

Hjelp til dokumentasjon av helsehjelp

 • Bransjestandard for dokumentasjon av helsehjelp i apotek

Andre kilder til informasjon:

 

Relaterte kurs
kurskode: AP117
Informasjonssikkerhet i apotek

Informasjonssikkerhet i apotek

Taushetsplikt, fullmakt, snoking i reseptopplysninger og
vergeinnsynsreservasjon er noen av temaene i dette kurset.
Apotekansatte har hver dag et stort ansvar for å beskytte apotekkunders privatliv, og hindre at helse- og personopplysninger kommer på avveie.

Regelverk for apotekansatte

Regelverk for apotekansatte

Hvordan du skal utøve yrket ditt som apotekansatt er nøye regulert av ulike regelverk. I dette kurset skal du få en oversikt over hva som finnes av regelverk, hvor du finner det og eksempler på hvordan det styrer din yrkesutøvelse i praksis.

Lover og regler i selvvalget

Lover og regler i selvvalget

Det er et stort ansvar å jobbe i selvvalget og gi råd om egenomsorg. Hvordan jobber du faglig forsvarlig? Hva er god apotekpraksis? Kan du nekte salg av reseptfrie legemidler? Lær mer om hvilke lover og regler som gjelder i selvvalget.