Informasjonssikkerhet og personvern

Informasjonssikkerhet og personvern

Nytt apoteksystem endrer både apotekenes tilgang til helse- og personopplysninger, og hvordan opplysninger deles videre fra apoteket. I dette kurset lærer du om kravene til informasjonssikkerhet og personvern i apotek, og hvordan du skal håndtere ulike situasjoner i apoteket.

Om kurset
kurskode: AP117

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.
Kurset er beregnet på ansatte i apotek med nytt apoteksystem. For brukere av FarmaPro gjelder kurset «AP101 Informasjonssikkerhet i apotek».

Kurset er laget av Apokus i samarbeid Apotekforeningen.

Etter endt kurs er målet at du:

 • Kjenner til hvordan helse- og personopplysninger utveksles mellom apotek og andre aktører
 • Vet hvilke overordnede krav som gjelder for dokumentasjon av helsehjelp i apotek
 • Vet hvilke krav som stilles til sikker behandling og utlevering av helse- og personopplysninger i apotek
 • Kjenner til pasienters rettigheter når det gjelder deres helse- og personopplysninger som apoteket behandler.

Kurset tar ca. 45 min. å gjennomføre.

Kurset krever lyd (hodetelefoner er anbefalt)


Litteratur
kurskode: AP117

Ressurssider på Apotekinfo:

Informasjonssikkerhet og personvern

 • Bransjestandard for informasjonssikkerhet og personvern
 • Bransjefelles rutiner: 
  • Rutine 1 Utlevering av reseptekspedisjoner og/eller helse- og personopplysninger fra apotek
  • Rutine 2 Sikker behandling av helse- og personopplysninger
  • Rutine 3 Pasienters rett til innsyn i helse- og personopplysninger
  • Rutine 4 Pasienters rett til å begrense tilgang til helse- og personopplysninger
  • Rutine 5 Pasienters rett til å be om retting og sletting av helse- og personopplysninger
  • Rutine 6 Utlevering av helse- og personopplysninger til myndigheter og annet helsepersonell 

Hjelp til dokumentasjon av helsehjelp

 • Bransjestandard for dokumentasjon av helsehjelp i apotek

Andre kilder til informasjon:

 

Relaterte kurs
kurskode: AP117
Informasjonssikkerhet i apotek

Informasjonssikkerhet i apotek

Taushetsplikt, fullmakt, snoking i reseptopplysninger og
vergeinnsynsreservasjon er noen av temaene i dette kurset.
Apotekansatte har hver dag et stort ansvar for å beskytte apotekkunders privatliv, og hindre at helse- og personopplysninger kommer på avveie.

Regelverk for apotekansatte

Regelverk for apotekansatte

Hvordan du skal utøve yrket ditt som apotekansatt er nøye regulert av ulike regelverk. I dette kurset skal du få en oversikt over hva som finnes av regelverk, hvor du finner det og eksempler på hvordan det styrer din yrkesutøvelse i praksis.

Kvalitetsarbeid i apotek

Kvalitetsarbeid i apotek

Kvalitetsarbeid er viktig i alle virksomheter. Men hva betyr egentlig kvalitet? Og hva menes med kvalitetsarbeid i apotek? Lær mer om dette og hvordan du som apotekansatt, kan bidra til kvalitetsforbedring i apoteket.