Informasjonssikkerhet i apotek

Informasjonssikkerhet i apotek

Taushetsplikt, fullmakt, snoking i reseptopplysninger og
vergeinnsynsreservasjon er noen av temaene i dette kurset.
Apotekansatte har hver dag et stort ansvar for å beskytte apotekkunders privatliv, og hindre at helse- og personopplysninger kommer på avveie.

Om kurset
kurskode: AP101

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.
Kurset er beregnet på ansatte i apotek som benytter FarmaPro. For brukere av nytt apoteksystem gjelder kurset «AP117 Informasjonssikkerhet og personvern».

Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre.

Kurset krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Dette kurset er utviklet av Apokus på oppdrag fra Apotekforeningen.
Kurset er kvalitetssikret av sekretariatet for Norm for informasjonssikkerhet, Helsedirektoratet. 

Relaterte kurs
kurskode: AP101
Informasjonssikkerhet og personvern

Informasjonssikkerhet og personvern

Nytt apoteksystem endrer både apotekenes tilgang til helse- og personopplysninger, og hvordan opplysninger deles videre fra apoteket. I dette kurset lærer du om kravene til informasjonssikkerhet og personvern i apotek, og hvordan du skal håndtere ulike situasjoner i apoteket.

Regelverk for apotekansatte

Regelverk for apotekansatte

Hvordan du skal utøve yrket ditt som apotekansatt er nøye regulert av ulike regelverk. I dette kurset skal du få en oversikt over hva som finnes av regelverk, hvor du finner det og eksempler på hvordan det styrer din yrkesutøvelse i praksis.

Kvalitetsarbeid i apotek

Kvalitetsarbeid i apotek

Kvalitetsarbeid er viktig i alle virksomheter. Men hva betyr egentlig kvalitet? Og hva menes med kvalitetsarbeid i apotek? Lær mer om dette og hvordan du som apotekansatt, kan bidra til kvalitetsforbedring i apoteket.

Praktisk info
kurskode: AP101

Slik får du tilgang til kurset

Dette kurset inngår i serien Apokus:365 God som legemiddelrådgiver. Disse kursene er beregnet for selvstudier og kan gjennomføres når det passer for deg.

Ønsker du å ta et av e-læringskursene i serien Apokus:365 må du være abonnent. Mange apotek har tegnet avtaler for sine ansatte.  Da vil kurset ligge i din arbeidsgivers e-læringssystem og du kan ta så mange kurs du har lyst til.  Hør med din apoteker om ditt apotek har tegnet abonnement.

Tips: Bruk kurskoden for å søke frem kurset i din arbeidsgivers e-læringssystem eller søk på kurs levert av Apokus.

Krav til utstyr for å gjennomføre kurset

 • Bredbånd – anbefaler 2 MB/sek linje, men minimum 1 MB/sek linje.
 • PC som oppfyller følgende:
  • Operativsystem: Minimum Windows XP
  • Prosessor: minimum Pentium 4/Celeron
  • Chrome, Microsoft Edge og Firefox (ikke velg oversett når du tar kurset)
  • Skjermstørrelse: 1024x768 anbefales
  • Mulighet for lydavspilling
 • Hodetelefoner

Kursbevis

Kurset inneholder en avsluttende kunnskaptest. Består du kunnskapstesten genereres det automatisk et kursbevis som du kan skrive ut.