Hudkreft

Hudkreft

Forebygging og tidlig oppdagelse av hudkreft er viktig. Hvilke endringer skal man se etter i huden? Hvordan kan man forebygge og behandle hudkreft? Lær mer om ulike former for hudkreft og hvilke gode råd du kan gi kunder.

Om kurset
kurskode: HU109

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Sidsel Haug, spesialist i hud og veneriske sykdommer, PhD.

Etter endt kurs er målet at du:

  • Kjenne til vanlige former for hudkreft
  • Kjenne til vanlige årsaker til hudkreft
  • Vite ved hvilke hudendringer man bør kontakte lege
  • Ha oversikt over anbefalt behandling
  • Kunne gi råd om forebygging og ved behandling av hudkreft

Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre.
Kurset krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Litteratur
kurskode: HU109

Nasjonale strategier og handlingsprogram
Nasjonal UV- og hudkreftstrategi, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 
Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer IS-2931 utgitt mai 2020 (9.utgave), Helsedirektoratet 

Kreftregisteret
"Cancer in Norway 2018" (sist oppdatert 24.10.2019) 
"Solarier årsak til over 3000 tilfeller av føflekkreft i Europa" (08.10.2020) 

 Kreftforeningen
«Hudkreft» og «Melanom (føflekkreft)» (oktober 2020)

 Andre kilder
“Cutaneous squamous cell carcinoma (cSCC): Clinical features and diagnosis”, UpToDate (sist oppdatert 26. Juni 2020) 
"Vitamin D og solkrem", Norsk Helseinformatikk 

Relaterte kurs
kurskode: HU109
Smittsomme hudinfeksjoner

Smittsomme hudinfeksjoner

Skabb, vorter, mollusker og brennkopper er eksempler på smittsomme hudinfeksjoner. Hva er riktig behandling? Hvordan kan man unngå å smitte andre? Lær mer om smittsomme hudinfeksjoner, og hvilke råd du kan gi kunden.