Hudkreft

Hudkreft

Forebygging og tidlig oppdagelse av hudkreft er viktig. Hvilke endringer skal man se etter i huden? Hvordan kan man forebygge og behandle hudkreft? Lær mer om ulike former for hudkreft og hvilke gode råd du kan gi kunder.

Om kurset
kurskode: HU109

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Sidsel Haug, spesialist i hud og veneriske sykdommer, PhD.

Etter endt kurs er målet at du:

  • Kjenne til vanlige former for hudkreft
  • Kjenne til vanlige årsaker til hudkreft
  • Vite ved hvilke hudendringer man bør kontakte lege
  • Ha oversikt over anbefalt behandling
  • Kunne gi råd om forebygging og ved behandling av hudkreft

Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre.
Kurset krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Litteratur
kurskode: HU109

Nasjonale strategier og handlingsprogram
Nasjonal UV- og hudkreftstrategi, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet 
Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer IS-2931 utgitt mai 2020 (9.utgave), Helsedirektoratet 

Kreftregisteret
"Cancer in Norway 2018" (sist oppdatert 24.10.2019) 
"Solarier årsak til over 3000 tilfeller av føflekkreft i Europa" (08.10.2020) 

 Kreftforeningen
«Hudkreft» og «Melanom (føflekkreft)» (oktober 2020)

 Andre kilder
“Cutaneous squamous cell carcinoma (cSCC): Clinical features and diagnosis”, UpToDate (sist oppdatert 26. Juni 2020) 
"Vitamin D og solkrem", Norsk Helseinformatikk 

Relaterte kurs
kurskode: HU109
Smittsomme hudinfeksjoner

Smittsomme hudinfeksjoner

Skabb, vorter, mollusker og brennkopper er eksempler på smittsomme hudinfeksjoner. Hva er riktig behandling? Hvordan kan man unngå å smitte andre? Lær mer om smittsomme hudinfeksjoner, og hvilke råd du kan gi kunden.

Rosacea

Rosacea

Rosacea er en ganske hyppig forekommende, men relativt lite kjent hudsykdom. Den opptrer i ansiktet og kan ha negativ innvirkning på livskvaliteten hos de som rammes.
I kurset får du se ulike typer rosacea, lære prinsippene for behandling av disse, og vite hvilke råd du kan gi.

Akne

Akne

Akne kan være en sjenerende hudsykdom, og mange søker hjelp for dette på apoteket. Hvilke råd og anbefalinger du bør gi avhenger av symptomene hos den enkelte. I kurset lærer du å skille mellom ulike kjennetegn og alvorlighetsgrader av akne. Videre lærer du om viktige prinsipper for behandling og rådgivning.

Atopisk eksem

Atopisk eksem

Hvorfor er huden så tørr ved atopisk eksem? Hvordan skal man bruke topikale steroider for å unngå oppbluss av eksemet? Kløe og ubehag kan være et stort problem. Lær mer om hvilke gode råd du kan gi pasienter med atopisk eksem.

Psoriasis

Psoriasis

Hvorfor blir huden fortykket ved psoriasis? Hva er riktig bruk av topikale steroider?
Det er viktig å både behandle og forebygge nye utbrudd. Lær mer om hvilke gode råd du kan gi pasienter med psoriasis.