Hjertesvikt og legemiddelbehandling

Hjertesvikt og legemiddelbehandling

Legemidler står sentralt i behandlingen av hjertesvikt. Vet du hva behandlingsprinsippet ARNI er? Lær mer om anbefalt behandling og hvilke legemidler som kan være ugunstige ved hjertesvikt.

Om kurset
kurskode: HJ216

Målgruppen for kurset er farmasøyter

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Lars Gullestad, professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og overlege på Kardiologisk avdeling ved Rikshospitalet, OUS. 

Det anbefales at ”HJ115 Hjertesvikt” er gjennomført først. 

Etter endt kurs er målet at du:

 •          Kjenner behandlingsretningslinjene for kronisk hjertesvikt med nedsatt pumpefunksjon (HFrEF)
 •          Vet hva som er et nyere behandlingsprinsipp ved hjertesvikt
 •          Vet hva som er ugunstige legemidler og legemiddelkombinasjoner ved hjertesvikt
 •          Vet hva som er vanlig komorbiditet ved hjertesvikt 

Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre.
Kurset krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Relaterte kurs
kurskode: HJ216
Antikoagulantia

Antikoagulantia

Dette kurset omhandler bruk av ulike antikoagulantia ved tromboseprofylakse, med spesielt fokus på de direkte virkende perorale antikoagulantia (DOAK). Du vil lære om viktige forskjeller mellom de ulike legemidlene og når de brukes.

Kolesterolsenkende behandling

Kolesterolsenkende behandling

Rundt 50 % av befolkningen får en hjerte- og karhendelse i løpet av livet. Lær om hvordan kolesterolsenkende behandling kan redusere risikoen, og når behandling bør startes. Få også kunnskap om virkningsmekanismer og utfordringer med etterlevelse og bivirkninger.

Hjertesvikt

Hjertesvikt

Rundt 100 000 nordmenn har hjertesvikt. Hva betyr det å ha hjertesvikt og hvilken behandling er anbefalt? Lær mer om dette, og gode råd til hjertesviktpasienter.

Eldre og legemidler

Eldre og legemidler

Mange eldre sliter med håndtering av legemidlene sine. Hvordan kan du bistå dem og hvilke hjelpemidler kan være nyttige for dem? Lær mer om dette og hvordan du som apotekansatt kan tilpasse veiledningen til eldre kunder.

Eldre og problemlegemidler

Eldre og problemlegemidler

En lang medisinliste og en kropp i aldring – skyldes de fysiske plagene bivirkninger eller aldringsprosessen? Lær mer om farmakokinetiske endringer, problemlegemidler og vanlige farmakodynamiske interaksjoner hos eldre.

Praktisk info
kurskode: HJ216

Slik får du tilgang til kurset

Dette kurset inngår i serien Apokus:365 God som legemiddelrådgiver. Disse kursene er beregnet for selvstudier og kan gjennomføres når det passer for deg.

Ønsker du å ta et av e-læringskursene i serien Apokus:365 må du være abonnent. Mange apotek har tegnet avtaler for sine ansatte.  Da vil kurset ligge i din arbeidsgivers e-læringssystem og du kan ta så mange kurs du har lyst til.  Hør med din apoteker om ditt apotek har tegnet abonnement.

Tips: Bruk kurskoden for å søke frem kurset i din arbeidsgivers e-læringssystem eller søk på kurs levert av Apokus.

Krav til utstyr for å gjennomføre kurset

 • Bredbånd – anbefaler 2 MB/sek linje, men minimum 1 MB/sek linje.
 • PC som oppfyller følgende:
  • Operativsystem: Minimum Windows XP
  • Prosessor: minimum Pentium 4/Celeron
  • Chrome, Microsoft Edge og Firefox (ikke velg oversett når du tar kurset)
  • Skjermstørrelse: 1024x768 anbefales
  • Mulighet for lydavspilling
 • Hodetelefoner

Kursbevis

Kurset inneholder en avsluttende kunnskaptest. Består du kunnskapstesten genereres det automatisk et kursbevis som du kan skrive ut.