God kommunikasjon

God kommunikasjon

Det er ikke alltid like lett å starte en samtale med en kunde som legger en vare på disken. Hvordan kan du ta aktivt initiativ til samtalen? Og hvordan kan du kartlegge informasjonsbehovet når kunden henter faste medisiner? I dette kurset får du tips til hvordan kommunisere på en god måte i ulike situasjoner.

Om kurset
kurskode: AP113

Etter endt kurs er målet at du:

  • Vet hvordan du kan ta initiativ til dialog når kunden selv ikke sier noe
  • Har fått tips til hvordan kartlegge kundens informasjonsbehov
  • Er bevisst på hvilke teknikker du kan bruke for å gi nyttig informasjon
  • Vet hvorfor det er viktig å møte følelser empatisk

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med psykolog Arnstein Finset. 

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.
Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

 

 

 

Litteratur
kurskode: AP113

Bøker: 

  • Hilde Frøyland (2017). Kapittel 8: Klinisk kommunikasjon. Kirsten Viktil og Hege Salvesen Blix. Klinisk farmasi - en lærebok (s.90-93). Bergen: Fagbokforlaget.
  • Pål Gulbrandsen og Arnstein Finset. Skreddersydde samtaler. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2018.
Relaterte kurs
kurskode: AP113
Risikokommunikasjon i praksis

Risikokommunikasjon i praksis

Vil du se hvordan man kan omsette teorien om god risikokommunikasjon til praksis? I kurset får du se kundesituasjoner hvor en apotekansatt trener på risikokommunikasjon, og får veiledning i hvordan gjøre det bedre. Du får også tips til hvordan du kan trene selv.

Faglige utfordringer i selvvalget

Faglige utfordringer i selvvalget

Hva bør du gjøre hvis legemiddelet ikke er reseptfritt for din kunde? Hvordan kan du komme i dialog dersom du mistenker feilbruk? Noen situasjoner oppleves som utfordrende fordi ulike hensyn kommer i konflikt med hverandre.

Risikokommunikasjon

Risikokommunikasjon

Hver dag snakker vi med kunder i apoteket om risiko. Risiko handler om fremtidig usikkerhet, som for eksempel fare for bivirkninger. Hvordan snakke om fremtidig usikkerhet med trygghet? Ta kurset og få konkrete tips til god risikokommunikasjon.