Generisk bytte

Generisk bytte

Generisk bytte bidrar til at pasienter og staten ikke betaler mer enn nødvendig for legemiddelbehandling. Bytteordningen er også økonomisk fordelaktig for apotekene. I dette kurset får du en innføring i generisk bytte, hvilke regler som gjelder og hvordan du kan snakke med kundene om ordningen.

Om kurset
kurskode: NY002

Etter endt kurs er målet at du:

  • Kjenner til bakgrunnen for og viktigheten av generisk bytte
  • Vite hvilke legemidler som er byttbare
  • Forstår begrepene reservasjon og begrenset bytte
  • Kan tilby generisk bytte og forklare hva det innebærer for pasienten

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med apoteker Åse Ertesvåg.

Målgruppen for kurset er alle nye i apotek.

Kurset tar minimum 30 minutter å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Litteratur
kurskode: NY002

Statens legemiddelverk, legemiddelverket.no

Lovdata, lovdata.no

Apotekforeningen, apotek.no

Relaterte kurs
kurskode: NY002
Generisk bytte

Generisk bytte

Generisk bytte bidrar til at pasienter og staten ikke betaler mer enn nødvendig for legemiddelbehandling. Bytteordningen er også økonomisk fordelaktig for apotekene. I dette kurset får du en innføring i generisk bytte, hvilke regler som gjelder og hvordan du kan snakke med kundene om ordningen.