Generisk bytte

Generisk bytte

Generisk bytte bidrar til at pasienter og staten ikke betaler mer enn nødvendig for legemiddelbehandling. Bytteordningen er også økonomisk fordelaktig for apotekene. I dette kurset får du en innføring i generisk bytte, hvilke regler som gjelder og hvordan du kan snakke med kundene om ordningen.

Om kurset
kurskode: NY002

Etter endt kurs er målet at du:

  • Kjenner til bakgrunnen for og viktigheten av generisk bytte
  • Vite hvilke legemidler som er byttbare
  • Forstår begrepene reservasjon og begrenset bytte
  • Kan tilby generisk bytte og forklare hva det innebærer for pasienten

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med apoteker Åse Ertesvåg og er en del av opplæringsprogrammet «Introduksjon til norsk apotekpraksis».

Målgruppen for kurset er alle nye i apotek.

Kurset tar minimum 30 minutter å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Litteratur
kurskode: NY002

Statens legemiddelverk, legemiddelverket.no

Lovdata, lovdata.no

Apotekforeningen, apotek.no

Relaterte kurs
kurskode: NY002
Resepter

Resepter

For å kunne ekspedere en resept må du blant annet vite hvem som kan utstede resepter, hvilke krav som gjelder til utfylling og hvilke refusjonsordninger som hører til de ulike resepttypene. Dette og mer lærer du om i kurset Resepter.

Istandgjøring av legemidler

Istandgjøring av legemidler

Noen legemidler må gjøres i stand før utlevering. Hva er viktige trinn ved istandgjøringer av antibiotikamiksturer og anbrudd av legemidler? Dette og hva som skal kontrolleres og dokumenteres ved slike istandgjøringer lærer du mer om i kurset.

Innføring i nødekspedisjon

Innføring i nødekspedisjon

Noen ganger møter du pasienter som trenger et legemiddel, men som ikke har gyldig resept. Hva er en god håndtering av slike situasjoner? Lær mer om dette og om hva en nødekspedisjon er.