Forstoppelse og egenomsorg

Forstoppelse og egenomsorg

Omtrent 1 av 5 plages av forstoppelse og noen grupper er spesielt utsatt. Vet du når du kan anbefale egenomsorg og når lege bør kontaktes? Lær mer om behandlingsprinsippene ved forstoppelse, og hvilke råd du kan gi den enkelte kunde.

Om kurset
kurskode: MA106

Etter endt kurs er målet at du:

  • Vet hva som kjennetegner forstoppelse
  • Kjenner til hvem som er spesielt utsatt for å få forstoppelse
  • Kan behandlingsprinsippene ved egenomsorg
  • Vet når kunden bør kontakte legen
  • Kan gi gode og tilpassede råd til kunder med forstoppelse

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med:
Lars Aabakken, overlege og professor ved gastromedisinsk avdeling ved Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus.

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.
Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Relaterte kurs
kurskode: MA106
Halsbrann og egenomsorg

Halsbrann og egenomsorg

Halsbrann er plagsomt, men som oftest ufarlig. Hva er vanlige årsaker? Hva er anbefalt behandling? Når bør lege kontaktes? Lær mer om dette og hvordan du kan veilede kunder med halsbrann.