Flåttbårne sykdommer

Flåttbårne sykdommer

Flått kan bære med seg bakterier, virus og parasitter, men det er lav risiko for å bli smittet ved et flåttbitt. Hva skal man gjøre ved et flåttbitt? Hvem er anbefalt TBE-vaksine? Når bør man kontakte lege? Lær mer om hvordan forebygge og behandle flåttbårne sykdommer.

Om kurset
kurskode: IN116

Etter endt kurs er målet at du:

  • Kjenner til vanlige flåttbårne sykdommer
  • Vet hvordan man kan redusere risiko for flåttbitt
  • Kan gi råd om hva man bør gjøre ved et flåttbitt
  • Kan gi råd om vaksinering mot skogflåttencefalitt

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, Sørlandet sykehus HF.

Målgruppen for kurset er er alle ansatte i apotek.

Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Litteratur
kurskode: IN116

Flåttsenteret

Folkehelseinstituttet: 

Nasjonale faglige retningslinjer:

Artikkel: 

 

Relaterte kurs
kurskode: IN116
Reisevaksiner

Reisevaksiner

Ved reiser til utlandet er det ofte anbefalt å ta enkelte vaksiner. Hvilke sykdommer er det vanlig å vaksinere mot? Når skal vaksinen tas i forhold til avreise? Lær mer om reisevaksiner og hvilke gode råd du kan gi de reisende.