Farmakoterapi hos gravide og ammende

Farmakoterapi hos gravide og ammende

Bruk av legemidler kan være helt nødvendig under svangerskapet og ammeperioden. Noen legemidler kan derimot være skadelige for både fosteret og diebarnet. Hvilken rolle har du som farmasøyt i møte med gravide og ammende som trenger legemiddelbehandling?

Om kurset
kurskode: GA204

Etter endt kurs er målet at du:

  • forstår de fysiologiske endringene under graviditet og amming som påvirker legemidlers farmakokinetikk
  • har fått innsikt i farmakoterapi i svangerskapet, via eksempler med gravide med astma, pollenallergi, tett nese og urinveisinfeksjon 
  • har fått innsikt i farmakoterapi i ammeperioden, via eksempler med ammende med migrene, depresjon, søvnproblemer og epilepsi i ammeperioden
  • som farmasøyt blir tryggere i møte med gravide og ammende som trenger informasjon om legemiddelbruk 

Målgruppen for kurset er for farmasøyter.

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Hedvig Nordeng, professor ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).
Kurset er responsivt (egnet for PC, nettbrett og mobil).