Faglige utfordringer i selvvalget

Faglige utfordringer i selvvalget

Hva bør du gjøre hvis legemiddelet ikke er reseptfritt for din kunde? Hvordan kan du komme i dialog dersom du mistenker feilbruk? Noen situasjoner oppleves som utfordrende fordi ulike hensyn kommer i konflikt med hverandre.

Om kurset
kurskode: AP110

Etter endt kurs er målet at du:

 • Vet hva som kjennetegner faglig utfordrende kundesituasjoner i selvvalget
 • Er bevisst hvordan du vurderer for å finne gode og forsvarlige løsninger
 • Har et bevisst forhold til å gi råd innenfor eller ev. utenfor godkjent reseptfri indikasjon
 • Vet hvorfor kilder kan være motstridende for gravide og ammende
 • Kjenner til eksempler på hvordan komme i dialog om et mulig misbruk eller feilbruk

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med;

 • En arbeidsgruppe bestående av apotekansatte:
  • Vegar Nordeng, apoteker, Boots apotek Grünerløkka
  • Edina Causevic, farmasøyt, Sykehusapoteket Ahus, Lørenskog
  • Petra Jankovic, apoteker, Vitusapotek Volvat
  • Viyan Tarin, apoteker, Apotek 1 Flateby
 • Fagavdelingen i Apotekforeningen


Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.
Kurset tar ca. 35 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).
Det anbefales at kurset AP109 Lover og regler i selvvalget er gjennomført før du starter dette kurset.

 

Litteratur
kurskode: AP110

Les mer

Kilder

Artikler

Relaterte kurs
kurskode: AP110
Lover og regler i selvvalget

Lover og regler i selvvalget

Det er et stort ansvar å jobbe i selvvalget og gi råd om egenomsorg. Hvordan jobber du faglig forsvarlig? Hva er god apotekpraksis? Lær mer om de viktigste lovene og reglene som gjelder i selvvalget.

Risikokommunikasjon

Risikokommunikasjon

Hver dag snakker vi med kunder i apoteket om risiko. Risiko handler om fremtidig usikkerhet, som for eksempel fare for bivirkninger. Hvordan snakke om fremtidig usikkerhet med trygghet? Ta kurset og få konkrete tips til god risikokommunikasjon.

Risikokommunikasjon i praksis

Risikokommunikasjon i praksis

Vil du se hvordan man kan omsette teorien om god risikokommunikasjon til praksis? I kurset får du se kundesituasjoner hvor en apotekansatt trener på risikokommunikasjon, og får veiledning i hvordan gjøre det bedre. Du får også tips til hvordan du kan trene selv.

God kommunikasjon

God kommunikasjon

Det er ikke alltid like lett å starte en samtale med en kunde som legger en vare på disken. Hvordan kan du ta aktivt initiativ til samtalen? Og hvordan kan du kartlegge informasjonsbehovet når kunden henter faste medisiner? I dette kurset får du tips til hvordan kommunisere på en god måte i ulike situasjoner.

Informasjonssikkerhet i apotek

Informasjonssikkerhet i apotek

Taushetsplikt, fullmakt, snoking i reseptopplysninger og
vergeinnsynsreservasjon er noen av temaene i dette kurset.
Apotekansatte har hver dag et stort ansvar for å beskytte apotekkunders privatliv, og hindre at helse- og personopplysninger kommer på avveie.