Faglige oppslagsverk

Faglige oppslagsverk

I apotekhverdagen bruker du oppslagsverk for å løse problemstillinger eller besvare spørsmål fra annet helsepersonell og kunder. I dette kurset skal du få en innføring i faglige oppslagsverk som ofte benyttes i apotekhverdagen.

Om kurset
kurskode: NY004

Etter endt kurs er målet at du:

  • Kjenner til hvilke faglige oppslagsverk som ofte benyttes i apotek
  • Vet hvordan du får tilgang til oppslagsverkene
  • Vet når det enkelte oppslagsverket egner seg til bruk
  • Kan velge og bruke passende oppslagsverk ved ulike problemstillinger

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med apoteker Åse Ertesvåg og er en del av opplæringsprogrammet «Introduksjon til norsk apotekpraksis».

Målgruppen for kurset er alle nye i apotek.

Kurset tar minimum 30 minutter å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Litteratur
kurskode: NY004

Viktige faglige oppslagsverk: 

Andre nyttige oppslagsverk: 

Relaterte kurs
kurskode: NY004
Regelverk for apotekansatte

Regelverk for apotekansatte

Hvordan du skal utøve yrket ditt som apotekansatt er nøye regulert av ulike regelverk. I dette kurset skal du få en oversikt over hva som finnes av regelverk, hvor du finner det og eksempler på hvordan det styrer din yrkesutøvelse i praksis.

Innføring i nødekspedisjon

Innføring i nødekspedisjon

Noen ganger møter du pasienter som trenger et legemiddel, men som ikke har gyldig resept. Hva er en god håndtering av slike situasjoner? Lær mer om dette og om hva en nødekspedisjon er.

Regelverk og håndtering av medisinsk utstyr

Regelverk og håndtering av medisinsk utstyr

Medisinsk utstyr er en stor produktgruppe i apotek, og reguleres av et eget regelverk. Hvordan er medisinsk utstyr merket? Hva er forskjellen på legemidler og medisinsk utstyr? Lær mer om dette og hva som er viktig å ta hensyn til ved veiledning av kunder.