Faglige oppslagsverk

Faglige oppslagsverk

I apotekhverdagen bruker du oppslagsverk for å løse problemstillinger eller besvare spørsmål fra annet helsepersonell og kunder. I dette kurset skal du få en innføring i faglige oppslagsverk som ofte benyttes i apotekhverdagen.

Om kurset
kurskode: NY004

Etter endt kurs er målet at du:

  • Kjenner til hvilke faglige oppslagsverk som ofte benyttes i apotek
  • Vet hvordan du får tilgang til oppslagsverkene
  • Vet når det enkelte oppslagsverket egner seg til bruk
  • Kan velge og bruke passende oppslagsverk ved ulike problemstillinger

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med apoteker Åse Ertesvåg.

Målgruppen for kurset er alle nye i apotek.

Kurset tar minimum 30 minutter å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Litteratur
kurskode: NY004

Viktige faglige oppslagsverk: 

Andre nyttige oppslagsverk: 

Relaterte kurs
kurskode: NY004
Generisk bytte

Generisk bytte

Generisk bytte bidrar til at pasienter og staten ikke betaler mer enn nødvendig for legemiddelbehandling. Bytteordningen er også økonomisk fordelaktig for apotekene. I dette kurset får du en innføring i generisk bytte, hvilke regler som gjelder og hvordan du kan snakke med kundene om ordningen.

Resepter

Resepter

For å kunne ekspedere en resept må du blant annet vite hvem som kan utstede resepter, hvilke krav som gjelder til utfylling og hvilke refusjonsordninger som hører til de ulike resepttypene. Dette og mer lærer du om i kurset Resepter.

Regelverk for apotekansatte

Regelverk for apotekansatte

Hvordan du skal utøve yrket ditt som apotekansatt er nøye regulert av ulike regelverk. I dette kurset skal du få en oversikt over hva som finnes av regelverk, hvor du finner det og eksempler på hvordan det styrer din yrkesutøvelse i praksis.