Eldre og nyrefunksjon

Eldre og nyrefunksjon

Nyrefunksjonen reduseres for de fleste fra 40-års alderen. Hva har det å si for legemidler som skilles ut via nyrene? Hvordan kan nyrefunksjonen bestemmes? Lær mer om eldre og nyrefunksjon, og hvilke legemidler som kan være problematiske ved nedsatt nyrefunksjon.

Om kurset
kurskode: EL210

Etter endt kurs er målet at du:

  • Vet hva som menes med nyrefunksjon
  • Vet hvordan nyrefunksjonen endres med økende alder
  • Kjenner til hvordan nyrefunksjonen kan måles og estimeres
  • Har oversikt over legemiddelgrupper som kan være problematiske ved nedsatt nyrefunksjon

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med:
Kristian Heldal, Overlege ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Målgruppen for kurset er farmasøyter.
Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Litteratur
kurskode: EL210

Kilder:

Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus

Legemiddelhåndboka

Tidsskriftet

GFR kalkulator

RELIS

Farmakologisk behandling av hjertesvikt

 Bøker

  • The Renal Drug Handbook: The Ultimate Prescribing Guide for Renal Practitioners. 5th edition. A. Dunleavey, C. Ashley
Relaterte kurs
kurskode: EL210
Eldre og legemidler

Eldre og legemidler

Mange eldre sliter med håndtering av legemidlene sine. Hvordan kan du bistå dem og hvilke hjelpemidler kan være nyttige for dem? Lær mer om dette og hvordan du som apotekansatt kan tilpasse veiledningen til eldre kunder.

Eldre og problemlegemidler

Eldre og problemlegemidler

En lang medisinliste og en kropp i aldring – skyldes de fysiske plagene bivirkninger eller aldringsprosessen? Lær mer om farmakokinetiske endringer, problemlegemidler og vanlige farmakodynamiske interaksjoner hos eldre.