Diabetiske fotsår

Diabetiske fotsår

Årlig foretas det 400–500 amputasjoner av tå, fot eller ben på grunn av diabetiske fotsår. Hvordan kan dette forebygges? Lær mer om hvilke gode råd du kan gi, og når du bør henvise pasienter med diabetiske fotsår til lege.

Om kurset
kurskode: SR102

Etter endt kurs er målet at du:

  • Vet hva som kjennetegner diabetiske fotsår
  • Har oversikt over hva som skiller de ulike type sårene
  • Vet hva som anbefales for å forebygge diabetiske fotsår
  • Vet hva som anbefales når pasienten har et diabetisk fotsår
  • Vet når du bør henvise til lege

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med:
Mari Robberstad, sårsykepleier, MSc Helsevitenskap, Sjukehuset i Stavanger og Gørild Sinnes Furenes, fotterapeut med fordypning i diabetesfoten, Sjukehuset i Stavanger

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.
Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).


Relaterte kurs
kurskode: SR102
Diabetes

Diabetes

I Norge har ca. 250 000 personer diabetes. Hva betyr det å ha diagnosen? Hvilken behandling er anbefalt ved ulike typer diabetes? Lær mer om hvilke gode råd du kan gi til pasienter med diabetes.

Diabetes og farmakoterapi

Diabetes og farmakoterapi

Det kommer stadig nye legemidler i behandlingen av diabetes. Hvordan virker de ulike legemidlene? Når brukes de i behandlingen? Lær mer om hvordan du kan bidra til riktig bruk av blodsukkersenkende legemidler.

Behandling av diabetes type 2

Behandling av diabetes type 2

Høsten 2016 kom det en revidert versjon av den nasjonale retningslinjen for behandling av diabetes. Er du kjent med gjeldende behandlingsprinsipper for pasienter med diabetes type 2? Dette kurset gir oversikt over de ulike legemiddelgruppene og utfordringer ved legemiddelbehandlingen, både gjennom forelesning og pasientkasuistikker.

Riktig bruk av insulin

Riktig bruk av insulin

Insulin er livsnødvendig i behandling av diabetes type 1, men også viktig ved diabetes type 2.
Riktig bruk er viktig for å få god effekt av behandlingen. I dette kurset vil du lære om injeksjon av insulin,
riktig oppbevaring og om vanlige behandlingsregimer.

Insulinbehandling

Insulinbehandling

Insulin brukes både ved diabetes type 1 og diabetes type 2. God behandling er viktig for å unngå føling og utvikling av diabetiske senkomplikasjoner. I dette kurset vil du lære om behandlingsmål, doseregulering og viktige interaksjoner.