Diabetes

Diabetes

I Norge har ca. 250 000 personer diabetes. Hva betyr det å ha diagnosen? Hvilken behandling er anbefalt ved ulike typer diabetes? Lær mer om hvilke gode råd du kan gi til pasienter med diabetes.

Om kurset
kurskode: HO112

Etter endt kurs er målet at du:

  • Vet hva diabetes er
  • Har oversikt over hvordan diabetes kan behandles
  • Vet hva som kjennetegner de ulike blodsukkersenkende legemidlene
  • Kan gi gode råd til pasienter med diabetes

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med:
Kåre I. Birkeland, overlege og professor, Nyremedisinsk avdeling, Rikshospitalet og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.
Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

 

Klikk her for å starte kurset

Relaterte kurs
kurskode: HO112
Diabetes og farmakoterapi

Diabetes og farmakoterapi

Det kommer stadig nye legemidler i behandlingen av diabetes. Hvordan virker de ulike legemidlene? Når brukes de i behandlingen? Lær mer om hvordan du kan bidra til riktig bruk av blodsukkersenkende legemidler.