Diabetes

Diabetes

I Norge har ca. 250 000 personer diabetes. Hva betyr det å ha diagnosen? Hvilken behandling er anbefalt ved ulike typer diabetes? Lær mer om hvilke gode råd du kan gi til pasienter med diabetes.

Om kurset
kurskode: HO112

Etter endt kurs er målet at du:

  • Vet hva diabetes er
  • Har oversikt over hvordan diabetes kan behandles
  • Vet hva som kjennetegner de ulike blodsukkersenkende legemidlene
  • Kan gi gode råd til pasienter med diabetes

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med:
Kåre I. Birkeland, overlege og professor, Nyremedisinsk avdeling, Rikshospitalet og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.
Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

 

Relaterte kurs
kurskode: HO112
Diabetes og farmakoterapi

Diabetes og farmakoterapi

Det kommer stadig nye legemidler i behandlingen av diabetes. Hvordan virker de ulike legemidlene? Når brukes de i behandlingen? Lær mer om hvordan du kan bidra til riktig bruk av blodsukkersenkende legemidler.

Diabetiske fotsår

Diabetiske fotsår

Årlig foretas det 400–500 amputasjoner av tå, fot eller ben på grunn av diabetiske fotsår. Hvordan kan dette forebygges? Lær mer om hvilke gode råd du kan gi, og når du bør henvise pasienter med diabetiske fotsår til lege.