Diabetes og farmakoterapi

Diabetes og farmakoterapi

Det kommer stadig nye legemidler i behandlingen av diabetes. Hvordan virker de ulike legemidlene? Når brukes de i behandlingen? Lær mer om hvordan du kan bidra til riktig bruk av blodsukkersenkende legemidler.

Om kurset
kurskode: HO213

Etter endt kurs er målet at du:

  • Vet hva som kjennetegner diabetes
  • Har oversikt over behandlingsprinsippene i Nasjonal faglig retningslinje for diabetes
  • Kjenner egenskapene til de ulike blodsukkersenkende legemidlene
  • Vet hvordan du som farmasøyt kan bidra til riktig legemiddelbruk

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med: 
Kåre I. Birkeland, overlege og professor, Nyremedisinsk avdeling, Rikshospitalet og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Målgruppen for kurset er farmasøyter.
Det anbefales at kurset «HO112 Diabetes» er gjennomført før du starter dette kurset.

Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

 

Klikk her for å starte kurset

Relaterte kurs
kurskode: HO213
Diabetes

Diabetes

I Norge har ca. 250 000 personer diabetes. Hva betyr det å ha diagnosen? Hvilken behandling er anbefalt ved ulike typer diabetes? Lær mer om hvilke gode råd du kan gi til pasienter med diabetes.