Diabetes og farmakoterapi

Diabetes og farmakoterapi

Det kommer stadig nye legemidler i behandlingen av diabetes. Hvordan virker de ulike legemidlene? Når brukes de i behandlingen? Lær mer om hvordan du kan bidra til riktig bruk av blodsukkersenkende legemidler.

Om kurset
kurskode: HO213

Etter endt kurs er målet at du:

  • Vet hva som kjennetegner diabetes
  • Har oversikt over behandlingsprinsippene i Nasjonal faglig retningslinje for diabetes
  • Kjenner egenskapene til de ulike blodsukkersenkende legemidlene
  • Vet hvordan du som farmasøyt kan bidra til riktig legemiddelbruk

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med: 
Kåre I. Birkeland, overlege og professor, Nyremedisinsk avdeling, Rikshospitalet og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Målgruppen for kurset er farmasøyter.
Det anbefales at kurset «HO112 Diabetes» er gjennomført før du starter dette kurset.

Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

 

Klikk her for å starte kurset

Relaterte kurs
kurskode: HO213
Behandling av diabetes type 2

Behandling av diabetes type 2

Høsten 2016 kom det en revidert versjon av den nasjonale retningslinjen for behandling av diabetes. Er du kjent med gjeldende behandlingsprinsipper for pasienter med diabetes type 2? Dette kurset gir oversikt over de ulike legemiddelgruppene og utfordringer ved legemiddelbehandlingen, både gjennom forelesning og pasientkasuistikker.

Riktig bruk av insulin

Riktig bruk av insulin

Insulin er livsnødvendig i behandling av diabetes type 1, men også viktig ved diabetes type 2.
Riktig bruk er viktig for å få god effekt av behandlingen. I dette kurset vil du lære om injeksjon av insulin,
riktig oppbevaring og om vanlige behandlingsregimer.

Insulinbehandling

Insulinbehandling

Insulin brukes både ved diabetes type 1 og diabetes type 2. God behandling er viktig for å unngå føling og utvikling av diabetiske senkomplikasjoner. I dette kurset vil du lære om behandlingsmål, doseregulering og viktige interaksjoner.

Diabetes

Diabetes

I Norge har ca. 250 000 personer diabetes. Hva betyr det å ha diagnosen? Hvilken behandling er anbefalt ved ulike typer diabetes? Lær mer om hvilke gode råd du kan gi til pasienter med diabetes.