Depresjon

Depresjon

En depresjon er ikke det samme som å føle seg deppa. Vet du hva symptomene på en depresjon er? Hvilke behandlingsalternativer finnes? Lær mer om depresjon, og hvilke råd du kan gi om antidepressiva.

Om kurset
kurskode: NE118

Etter endt kurs er målet at du:

  • Vet hva depresjon er
  • Har oversikt over hvordan depresjon kan behandles
  • Vet hva som kjennetegner de ulike antidepressiva
  • Kan gi gode råd til pasienter med depresjon

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med:
Tore Haslemo, Farmasøyt og førsteamanuensis, Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus og Program for farmasi, OsloMet–storbyuniversitetet.

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.
Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Litteratur
kurskode: NE118

Legemiddelhåndboka
Kapittel L5.3 Antidepressiva

Relaterte kurs
kurskode: NE118
Antidepressiva og farmakoterapi

Antidepressiva og farmakoterapi

Det finnes mange ulike antidepressiva. Hva avgjør hvilket legemiddel som velges? Hvilke utfordringer er det ved bruk av antidepressiva? Lær mer om hvordan du kan bidra til riktig bruk av antidepressiva.