Demens

Demens

Ca. 100 000 mennesker har demens i Norge. Hva er demens? Hva er anbefalt behandling? Lær mer om dette og hvilke råd du kan gi pasienter med demens.

Om kurset
kurskode: NE131

Etter endt kurs er målet at du:

  • vet hva demens er
  • kjenner til vanlige årsaker til demens
  • har oversikt over behandlingsprinsippene
  • vet hva som kjennetegner de vanligste legemidlene som brukes i behandlingen
  • kan gi gode råd til pasienter med demens

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege ved Hukommelsesklinikken, Geriatrisk avdeling, OUS Ullevål.

Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).
Kurset er responsivt (egnet for PC, nettbrett og mobil).

Relaterte kurs
kurskode: NE131
Demens og farmakoterapi

Demens og farmakoterapi

Det finnes ingen kur mot demens, men symptomene kan bedres med legemidler. Hva er anbefalt behandling? Hvilke utfordringer er det ved legemiddelbehandlingen? Lær mer om hvordan du kan bidra til riktig bruk av legemidler ved demens.

Eldre og legemidler

Eldre og legemidler

Mange eldre sliter med håndtering av legemidlene sine. Hvordan kan du bistå dem og hvilke hjelpemidler kan være nyttige for dem? Lær mer om dette og hvordan du som apotekansatt kan tilpasse veiledningen til eldre kunder.

Eldre og problemlegemidler

Eldre og problemlegemidler

En lang medisinliste og en kropp i aldring – skyldes de fysiske plagene bivirkninger eller aldringsprosessen? Lær mer om farmakokinetiske endringer, problemlegemidler og vanlige farmakodynamiske interaksjoner hos eldre.

Parkinsons sykdom

Parkinsons sykdom

Mange forbinder Parkinsons sykdom med skjelvende hender og stiv gange. Vet du hvilke andre vanlige symptomer man kan få? Hvilke behandlingsalternativer finnes? Lær mer om Parkinsons sykdom og hvilke råd du kan gi.