Demens og farmakoterapi

Demens og farmakoterapi

Det finnes ingen kur mot demens, men symptomene kan bedres med legemidler. Hva er anbefalt behandling? Hvilke utfordringer er det ved legemiddelbehandlingen? Lær mer om hvordan du kan bidra til riktig bruk av legemidler ved demens.

Om kurset
kurskode: NE232

Etter endt kurs er målet at du:

  • har oversikt over behandlingsprinsippene for demens
  • forstår egenskapene til de ulike legemiddelgruppene
  • har oversikt over utfordringer ved legemiddelbehandlingen
  • vet hvordan du som farmasøyt kan bidra til riktig bruk av legemidler ved demens

Det anbefales at du har tatt kurset NE131 Demens før du tar dette kurset.

Målgruppen for kurset er farmasøyter.

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege ved Hukommelsesklinikken, Geriatrisk avdeling, OUS Ullevål.

Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).
Kurset er responsivt (egnet for PC, nettbrett og mobil).

Relaterte kurs
kurskode: NE232
Demens

Demens

Ca. 100 000 mennesker har demens i Norge. Hva er demens? Hva er anbefalt behandling? Lær mer om dette og hvilke råd du kan gi pasienter med demens.

Eldre og legemidler

Eldre og legemidler

Mange eldre sliter med håndtering av legemidlene sine. Hvordan kan du bistå dem og hvilke hjelpemidler kan være nyttige for dem? Lær mer om dette og hvordan du som apotekansatt kan tilpasse veiledningen til eldre kunder.

Eldre og nyrefunksjon

Eldre og nyrefunksjon

Nyrefunksjonen reduseres for de fleste fra 40-års alderen. Hva har det å si for legemidler som skilles ut via nyrene? Hvordan kan nyrefunksjonen bestemmes? Lær mer om eldre og nyrefunksjon, og hvilke legemidler som kan være problematiske ved nedsatt nyrefunksjon.

Eldre og problemlegemidler

Eldre og problemlegemidler

En lang medisinliste og en kropp i aldring – skyldes de fysiske plagene bivirkninger eller aldringsprosessen? Lær mer om farmakokinetiske endringer, problemlegemidler og vanlige farmakodynamiske interaksjoner hos eldre.