Blodfortynnende behandling

Blodfortynnende behandling

Opptil 600 000 nordmenn bruker minst ett antitrombotisk legemiddel. Hva skiller de ulike legemidlene? Hvilke utfordringer er det med behandlingen? Lær mer om hvordan du kan bidra til riktig bruk av antitrombotiske legemidler.

Om kurset
kurskode: HJ220

Etter endt kurs er målet at du

  • har oversikt over aktuelle antitrombotiske legemidler
  • kjenner til viktige forskjeller mellom antikoagulantia
  • kjenner til viktige forskjeller mellom blodplatehemmere
  • forstår utfordringene ved bruk av antitrombotiske legemidler
  • vet hvordan du som farmasøyt kan bidra til riktig bruk av antitrombotiske legemidler

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Dan Atar, professor og overlege i kardiologi ved Oslo universitetssykehus og forskningsleder for Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

Det anbefales at du har tatt kurset HJ119 Blodfortynnende legemidler før du starter dette kurset.

Målgruppen for kurset er farmasøyter.

Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).
Kurset er responsivt (egnet for PC, nettbrett og mobil.)

 

Relaterte kurs
kurskode: HJ220
Blodfortynnende legemidler

Blodfortynnende legemidler

Blodfortynnende legemidler er livsviktig behandling for mange pasienter, men det er også en behandling som kan gi alvorlige bivirkninger. Når brukes blodfortynnende legemidler, og hvordan virker de? Lær mer om blodfortynnende legemidler og hvilke råd du kan gi.