Biologiske legemidler

Biologiske legemidler

Biologiske legemidler har revolusjonert behandlingen av mange sykdommer. Hvordan virker de, og hva er de vanligste bivirkningene? Hva er biotilsvarende legemidler? Lær mer om hvordan du kan veilede pasienter om riktig bruk av biologiske legemidler.

Om kurset
kurskode: MU112

Etter endt kurs er målet at du:

  • Vet hva som kjennetegner biologiske legemidler
  • Har oversikt over virkemåte og de vanligste bivirkningene av biologiske legemidler
  • Vet hva biotilsvarende legemidler er
  • Kjenner til prinsippene for injeksjon og oppbevaring
  • Kan gi gode råd om bruk av biologiske legemidler

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Kirsten K. Viktil, Klinisk farmasøyt, Diakonhjemmet Sykehusapotek. 

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.

Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

 

Relaterte kurs
kurskode: MU112
Revmatoid artritt

Revmatoid artritt

Hva betyr det å ha revmatoid artritt? Og hvilken behandling finnes? Lær mer om legemidlene som brukes, og hvilke gode råd du kan gi til pasienter med revmatoid artritt.

Revmatoid artritt og farmakoterapi

Revmatoid artritt og farmakoterapi

De senere årene har det kommet nye behandlingsprinsipper for revmatoid artritt. Hvordan virker de ulike legemidlene? Når brukes de i behandlingen? Lær mer om dette, og hvordan du kan bidra til riktig bruk av legemidler ved revmatoid artritt.

Inflammatorisk tarmsykdom og farmakoterapi

Inflammatorisk tarmsykdom og farmakoterapi

Forekomsten av inflammatorisk tarmsykdom (IBD) er økende. Hva er utfordringene ved ulcerøs kolitt og Crohns sykdom? Hva er anbefalt behandling? Lær mer om dette, og hvordan du kan bidra til riktig behandling av IBD.