Bilkjøring og legemidler

Bilkjøring og legemidler

Mange legemidler kan påvirke evnen til å kjøre bil, og for noen legemidler er det helt bestemte regler som gjelder. Hvor lenge etter inntak må man vente før man kan kjøre? Hva er høyeste tillatte dose? Lær mer om regelverket, og hvordan du som apotekansatt kan gi råd om bilkjøring og legemidler.

Om kurset
kurskode: NE115

Etter endt kurs er målet at du:

 • Vet hvorfor legemiddelbruk og bilkjøring kan være et problem
 • Vet hvilket regelverk som gjelder for legemiddelbruk og bilkjøring
 • Vet hvilke spesifikke krav som gjelder for opioider, benzodiazepiner og z-hypnotika, og antihistaminer brukt som sovemiddel
 • Kan gi informasjon og råd i henhold til regelverket

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Vigdis Vindenes, overlege, PhD, Seksjonsleder, Seksjon for rusmiddelforskning, Oslo universitetssykehus HF.

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.

Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Praktisk info
kurskode: NE115

Slik får du tilgang til kurset

Dette kurset inngår i serien Apokus:365 God som legemiddelrådgiver. Disse kursene er beregnet for selvstudier og kan gjennomføres når det passer for deg.

Ønsker du å ta et av e-læringskursene i serien Apokus:365 må du være abonnent. Mange apotek har tegnet avtaler for sine ansatte.  Da vil kurset ligge i din arbeidsgivers e-læringssystem og du kan ta så mange kurs du har lyst til.  Hør med din apoteker om ditt apotek har tegnet abonnement.

Tips: Bruk kurskoden for å søke frem kurset i din arbeidsgivers e-læringssystem eller søk på kurs levert av Apokus.

Krav til utstyr for å gjennomføre kurset

 • Bredbånd – anbefaler 2 MB/sek linje, men minimum 1 MB/sek linje.
 • PC som oppfyller følgende:
  • Operativsystem: Minimum Windows XP
  • Prosessor: minimum Pentium 4/Celeron
  • Chrome, Microsoft Edge og Firefox (ikke velg oversett når du tar kurset)
  • Skjermstørrelse: 1024x768 anbefales
  • Mulighet for lydavspilling
 • Hodetelefoner

Kursbevis

Kurset inneholder en avsluttende kunnskaptest. Består du kunnskapstesten genereres det automatisk et kursbevis som du kan skrive ut.