Astma og kols

Astma og kols

Astma og kols behandles med inhalasjonsmedisiner, og etterlevelse er en utfordring. Hvilke legemidler brukes? Hva er riktig inhalasjonsteknikk? Lær mer om hvordan du som apotekansatt kan bidra til å forebygge forverrelser og øke etterlevelse ved astma og kols.

Om kurset
kurskode: LU107

Etter endt kurs er målet at du:

  • Vet hva som kjennetegner astma og kols
  • Kjenner til overordnede behandlingsprinsipper og aktuelle inhalasjonslegemidler
  • Kjenner til prinsippene for riktig inhalasjonsteknikk
  • Vet hvordan apotekansatte kan bidra til å forebygge forverrelser og øke etterlevelse ved astma og kols

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med:
Thor Naustdal, spesialist i lungesykdommer og indremedisin, og seksjonsoverlege Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger.

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.
Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Litteratur
kurskode: LU107

Retningslinjer:

  • GINA: "Global strategy for asthma management and prevention", 2021
  • Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, 2022
  • Helsedirektoratet: Nasjonal faglig retningslinje for diagnostisering og behandling av kronisk obstruktiv lungesykdom (sist faglig oppdatert 15.02.2022)

Norsk legemiddelhåndbok:

Relis

Norske Helseinformatikk

Artikkel om Inhalasjonsveiledning

Relaterte kurs
kurskode: LU107
Astma og farmakoterapi

Astma og farmakoterapi

I Norge har 1 av 10 astma, og det er stadig endringer i behandlingsretningslinjene (GINA). Hvilke behandlingsprinsipper gjelder? Hva er riktig bruk av de vanligste legemidlene? Lær mer om dette, og hvordan du kan bidra til riktig behandling av astma.

Kols og farmakoterapi

Kols og farmakoterapi

Opptil 350 000 personer i Norge har kols. Hvilke behandlingsprinsipper gjelder? Og hva sier behandlingsretningslinjene (GOLD) om valg av legemidler? Lær mer om dette, og hvordan du kan bidra til riktig behandling av kols.

Astma og barn

Astma og barn

Hvordan kan man skille mellom astma og forkjølelse hos barn? I kurset lærer du hvilke tegn foreldre kan se etter. I tillegg får du praktiske tips om riktig bruk av inhalasjonsmedisiner og hvordan samarbeide med barnet.