Astma og farmakoterapi

Astma og farmakoterapi

I Norge har 1 av 10 astma, og det er stadig endringer i behandlingsretningslinjene (GINA). Hvilke behandlingsprinsipper gjelder? Hva er riktig bruk av de vanligste legemidlene? Lær mer om dette, og hvordan du kan bidra til riktig behandling av astma.

Om kurset
kurskode: LU208

Etter endt kurs er målet at du:

  • Har oversikt over ulike behandlingsprinsipper
  • Har oversikt over anbefalt legemiddelbehandling i GINA
  • Vet hva som kan forårsake forverrelser, og hvordan man kan forebygge det
  • Vet hvordan du som farmasøyt kan bidra til riktig legemiddelbruk

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med:
Thor Naustdal, spesialist i lungesykdommer og indremedisin, og seksjonsoverlege Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger.

Det anbefales at du har tatt kurset LU107 Astma og kols før du starter dette kurset.

Målgruppen for kurset er farmasøyter.
Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Litteratur
kurskode: LU208

Retningslinjer

2023 GINA Report


Artikler

«Astma og NSAIDs» (20.11.19)

"Mer effektiv astmabehandling", Pettersen PM, Tidsskr Nor Legeforen 2018 (08.05.18)


Oppslagsverk:

Quickguide inhalasjonspreparater (09.09.22)


Øvrig litteratur:

"Legemiddelverket støtter ikke nye anbefalinger fra GINA om behandling av mild astma" (19.11.19)

Norsk legemiddelhåndbok, T10.2 Obstruktiv lungesykdom (15.11.19)

 

 

Relaterte kurs
kurskode: LU208
Astma og kols

Astma og kols

Astma og kols behandles med inhalasjonsmedisiner, og etterlevelse er en utfordring. Hvilke legemidler brukes? Hva er riktig inhalasjonsteknikk? Lær mer om hvordan du som apotekansatt kan bidra til å forebygge forverrelser og øke etterlevelse ved astma og kols.

Astma og barn

Astma og barn

Hvordan kan man skille mellom astma og forkjølelse hos barn? I kurset lærer du hvilke tegn foreldre kan se etter. I tillegg får du praktiske tips om riktig bruk av inhalasjonsmedisiner og hvordan samarbeide med barnet.

Kols og farmakoterapi

Kols og farmakoterapi

Opptil 350 000 personer i Norge har kols. Hvilke behandlingsprinsipper gjelder? Og hva sier behandlingsretningslinjene (GOLD) om valg av legemidler? Lær mer om dette, og hvordan du kan bidra til riktig behandling av kols.