Antipsykotika og farmakoterapi

Antipsykotika og farmakoterapi

Antipsykotika har komplekse virkningsmekanismer. I dette kurset vil du lære om farmakologien til antipsykotika. Kunnskap om effekt og forskjeller i bivirkningsprofil er sentralt for å forstå behandlingsprinsippene.

Om kurset
kurskode: NE210

Kurset er laget i samarbeid med Hilde Frøyland, cand.pharm. og klinisk farmasøyt ved Diakonhjemmet sykehusapotek.

Etter endt kurs er målet at du:

 • Vet hvordan antipsykotika klassifiseres
 • Kan virkningsmekanismen til førstegenerasjons- og annengenerasjons antipsykotika
 • Kjenner til viktige bivirkninger som kan oppstå
 • Kjenner til behandlingsprinsippene for bruk av antipsykotika ved psykoselidelser

Målgruppen for kurset er farmasøyter.

Kurset tar ca 30 min å gjennomføre.

Kurset inneholder videoforelesninger og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Vi anbefaler at du har gjennomført kurset NE109 Antipsykotika før du starter dette kurset.

 

Litteratur
kurskode: NE210

NASJONAL RETNINGSLINJE:

EKVIVALENSTABELL FOR LEGEMIDLER - DEFINERTE DØGNDOSER

SAMMENLIGNING AV BIVIRKNINGSPROFIL

RISIKO FOR HYPERLIPIDEMI VED BRUK AV OLANZAPIN OG RISPERIDON (epidemiologisk studie)

METABOLSKE OG KARDIOVASKULÆRE BIVIRKNINGER AV ANTIPSYKOTIKA

BYTTE MELLOM PERORALE ANTIPSYKOTIKA

ANTIPSYKOTIKABRUK UNDER SVANGERSKAPET

STAHLS ESSENTIAL PSYCHOPHARMACOLOGY (4th edition)

 • Av Stephen M. Stahl. Lærebok i psykofarmakologi.
Relaterte kurs
kurskode: NE210
Antipsykotika

Antipsykotika

Antipsykotika er en stor legemiddelgruppe, og legemidlene har flere bruksområder. Kurset gir en innføring i psykoselidelser, bruk av antipsykotika og tips til kommunikasjon med legemiddelbrukeren.

Praktisk info
kurskode: NE210

Slik får du tilgang til kurset

Dette kurset inngår i serien Apokus:365 God som legemiddelrådgiver. Disse kursene er beregnet for selvstudier og kan gjennomføres når det passer for deg.

Ønsker du å ta et av e-læringskursene i serien Apokus:365 må du være abonnent. Mange apotek har tegnet avtaler for sine ansatte.  Da vil kurset ligge i din arbeidsgivers e-læringssystem og du kan ta så mange kurs du har lyst til.  Hør med din apoteker om ditt apotek har tegnet abonnement.

Tips: Bruk kurskoden for å søke frem kurset i din arbeidsgivers e-læringssystem eller søk på kurs levert av Apokus.

Krav til utstyr for å gjennomføre kurset

 • Bredbånd – anbefaler 2 MB/sek linje, men minimum 1 MB/sek linje.
 • PC som oppfyller følgende:
  • Operativsystem: Minimum Windows XP
  • Prosessor: minimum Pentium 4/Celeron
  • Internet Explorer 8 eller nyere, Nyere versjoner av Chrome og Firefox
  • Skjermstørrelse: 1024x768 anbefales
  • Mulighet for lydavspilling
  • Oppdatert versjon av Flash
 • Hodetelefoner

Kursbevis

Kurset inneholder en avsluttende kunnskaptest. Består du kunnskapstesten genereres det automatisk et kursbevis som du kan skrive ut.