Antibiotikabehandling av gravide

Antibiotikabehandling av gravide

Antibiotika er nødvendig for å behandle visse infeksjoner i svangerskapet. I dette kurset vil du lære om valg av legemiddel ved ulike infeksjoner, utfordringer ved behandlingen og hva du bør vektlegge ved rådgiving.

Om kurset
kurskode: IN206

Kurset er basert på videoforelesning med Hedvig Nordeng, farmasøyt og professor ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.    

Etter endt kurs er målet at du skal:

 • Vite hvilke infeksjoner som er vanligst i svangerskapet.
 • Kjenne til noen konsekvenser av infeksjoner i svangerskapet.
 • Vite hvilke legemidler som er førstehåndsvalg ved urinveisinfeksjon, bakteriell vaginose, luftveisinfeksjon og klamydiainfeksjon.
 • Vite hva som er utfordringene ved behandling av mycoplasma-pneumoni med makrolider og tetrasykliner.
 • Kjenne til eksempler på antibiotika som ikke kan brukes av gravide.
 • Vite hva farmasøyten bør vektlegge ved rådgiving.

 

Kurset tar ca 30 min å gjennomføre

Målgruppen for kurset er farmasøyter (Trinn 2)

Kurset krever lyd (hodetelefoner er anbefalt)

Litteratur
kurskode: IN206

Retningslinjer fra Helsedirektoratet:

Oversiktsartikkel: Bruk av antibiotika i svangerskapet: Nordeng S, Nordeng H, Høye S. Bruk av antibiotika i svangerskapet. Tidsskr Nor Legeforen 2016;136:317-21.

Bruk av antibiotika i svangerskapet i Norge (tall fra reseptregisteret koblet til medisinsk fødelsregister): Engeland A, Bramness JG, Daltveit AK, et al. Prescription drug use among fathers and mothers before and during pregnancy. A population-based cohort study of 106 000 pregnancies in Norway 2004-2006. Br J Clin Pharmacol 2008; 65: 653–660.

Sikkerhet av erytromycin i første trimester:

 • Källén B A J, Otterblad Olausson P, Danielsson B R. Is erytromycin therapy a human teratogen? Reprod Toxicol 2005; 20: 209-214.
 • Romøren M, Lindbæk M, Nordeng H. Pregnancy outcome after gestational exposure to erythromycin – a population-based register study from Norway. Br J Clin Pharmacol 2012; 74: 1053-1062.
 • RELIS: "Kan gravide kvinner få erytromycin?" (06.05.2013) 

Sikkerhet av nitrofurantoin i svangerskapet: Nordeng H, Lupattelli A, Romøren M, Koren G. Neonatal outcomes after gestational exposure to nitrofurantoin. Obstet Gynecol 2013;121:306-13.

Tabell: Anbefalinger for de mest brukte antibiotika i primærhelsetjenesten til gravide og ammende

Relaterte kurs
kurskode: IN206
Gravide og ammende

Gravide og ammende

Kurset gir en innføring i prinsipper for riktig legemiddelbruk hos gravide og ammende. Kurset gir også en oversikt over vanlige plager i svangerskapet og ammeperioden hvor apoteket kan gi gode råd om egenomsorg.

Gravide og legemidler

Gravide og legemidler

Dette kurset belyser legemidler hvor doseendring kan være nødvendig i svangerskapet og legemidler som direkte eller indirekte kan være skadelige i svangerskapet. Du vil også lære om prinsipper for riktig legemiddelbruk innen noen utvalgte sykdommer.

Ammende og legemidler

Ammende og legemidler

Er det trygt å amme når man bruke legemidler? I dette kurset vil du lære om overgang av legemidler til morsmelk, og hvordan man kan vurdere risiko for farmakologiske effekter hos barnet.

Praktisk info
kurskode: IN206

Slik får du tilgang til kurset

Dette kurset inngår i serien Apokus:365 God som legemiddelrådgiver. Disse kursene er beregnet for selvstudier og kan gjennomføres når det passer for deg.

Ønsker du å ta et av e-læringskursene i serien Apokus:365 må du være abonnent. Mange apotek har tegnet avtaler for sine ansatte.  Da vil kurset ligge i din arbeidsgivers e-læringssystem og du kan ta så mange kurs du har lyst til.  Hør med din apoteker om ditt apotek har tegnet abonnement.

Tips: Bruk kurskoden for å søke frem kurset i din arbeidsgivers e-læringssystem eller søk på kurs levert av Apokus.

Krav til utstyr for å gjennomføre kurset

 • Bredbånd – anbefaler 2 MB/sek linje, men minimum 1 MB/sek linje.
 • PC som oppfyller følgende:
  • Operativsystem: Minimum Windows XP
  • Prosessor: minimum Pentium 4/Celeron
  • Internet Explorer 8 eller nyere, Nyere versjoner av Chrome og Firefox
  • Skjermstørrelse: 1024x768 anbefales
  • Mulighet for lydavspilling
  • Oppdatert versjon av Flash
 • Hodetelefoner

Kursbevis

Kurset inneholder en avsluttende kunnskaptest. Består du kunnskapstesten genereres det automatisk et kursbevis som du kan skrive ut.