Ammende og legemidler

Ammende og legemidler

Er det trygt å amme når man bruke legemidler? I dette kurset vil du lære om overgang av legemidler til morsmelk, og hvordan man kan vurdere risiko for farmakologiske effekter hos barnet.

Om kurset
kurskode: GA203

Kurset inneholder videoforelesning med Hedvig Nordeng,
professor ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

Etter endt kurs er målet at du skal:

 • Forstå prinsippene for overgang av legemidler til morsmelk.
 • Kjenne til nytte-risikovurdering ved legemiddelbruk hos ammende.
 • Forstå begrepene teoretisk dose og relativ dose, og vite hvordan disse kan brukes for å vurdere bivirkningsrisiko.
 • Kjenne til legemidler som er strengt kontraindisert ved amming og legemidler der man skal være spesielt påpasselig.

Målgruppen for kurset er farmasøyter.

Kurset tar ca 30 min å gjennomføre.

Kurset krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Det anbefales at du har gjennomført ”GA101 Gravide og ammende” først.

Litteratur
kurskode: GA203

Artikler i Tidsskrift for den norske legeforening:

H Nordeng,G C Havnen,O Spigset. Legemiddelbruk ved amming. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:1089 – 93

Berle JØ, Solberg DK, Spigset O. Behandling av bipolar lidelse under svangerskap og etter fødsel. TDNL 2011; 131: 126-9.

Khiabani HZ, Spigset O. Anestesiprosedyrer og amming. TDNL 2008; 128: 704-5.

Nordeng H, Spigset O. Bruk av antipsykotika ved graviditet og amming. TDNL 2003; 123: 2033-5.

Nordeng H, Bergsholm YK, Bøhler E et al. Overgang av selektive serotoninreopptakshemmere til morsmelk. TDNL 2001; 121: 199-203

Spigset O. Valg av analgetikum til ammende kvinner. TDNL 2000; 120: 1775-6.

 

Nasjonale terapiretningslinjer:

Nylander G, Nordeng H. Amming ved bruk av antiepileptika. I: Retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi, Konsensusrapport 2011, Den norske Lægeforening.

Nordeng H. Bruk av analgetika i svangerskap og ammeperiode. I: Retningslinjer for bruk av smertestillende. Retningslinjer fra Den norske legeforening, 2009. 

Nordeng H, Juvkam K. Bruk av antibiotika i svangerskap og ammeperiode. I: Veileder for bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten. Hdir 2013

Relaterte kurs
kurskode: GA203
Antibiotikabehandling av gravide

Antibiotikabehandling av gravide

Antibiotika er nødvendig for å behandle visse infeksjoner i svangerskapet. I dette kurset vil du lære om valg av legemiddel ved ulike infeksjoner, utfordringer ved behandlingen og hva du bør vektlegge ved rådgiving.

Gravide og ammende

Gravide og ammende

Kurset gir en innføring i prinsipper for riktig legemiddelbruk hos gravide og ammende. Kurset gir også en oversikt over vanlige plager i svangerskapet og ammeperioden hvor apoteket kan gi gode råd om egenomsorg.

Gravide og legemidler

Gravide og legemidler

Dette kurset belyser legemidler hvor doseendring kan være nødvendig i svangerskapet og legemidler som direkte eller indirekte kan være skadelige i svangerskapet. Du vil også lære om prinsipper for riktig legemiddelbruk innen noen utvalgte sykdommer.

Praktisk info
kurskode: GA203

Slik får du tilgang til kurset

Dette kurset inngår i serien Apokus:365 God som legemiddelrådgiver. Disse kursene er beregnet for selvstudier og kan gjennomføres når det passer for deg.

Ønsker du å ta et av e-læringskursene i serien Apokus:365 må du være abonnent. Mange apotek har tegnet avtaler for sine ansatte.  Da vil kurset ligge i din arbeidsgivers e-læringssystem og du kan ta så mange kurs du har lyst til.  Hør med din apoteker om ditt apotek har tegnet abonnement.

Tips: Bruk kurskoden for å søke frem kurset i din arbeidsgivers e-læringssystem eller søk på kurs levert av Apokus.

Krav til utstyr for å gjennomføre kurset

 • Bredbånd – anbefaler 2 MB/sek linje, men minimum 1 MB/sek linje.
 • PC som oppfyller følgende:
  • Operativsystem: Minimum Windows XP
  • Prosessor: minimum Pentium 4/Celeron
  • Internet Explorer 8 eller nyere, Nyere versjoner av Chrome og Firefox
  • Skjermstørrelse: 1024x768 anbefales
  • Mulighet for lydavspilling
  • Oppdatert versjon av Flash
 • Hodetelefoner

Kursbevis

Kurset inneholder en avsluttende kunnskaptest. Består du kunnskapstesten genereres det automatisk et kursbevis som du kan skrive ut.