Ammende og legemidler

Ammende og legemidler

Er det trygt å amme når man bruke legemidler? I dette kurset vil du lære om overgang av legemidler til morsmelk, og hvordan man kan vurdere risiko for farmakologiske effekter hos barnet.

Om kurset
kurskode: GA203

Kurset inneholder videoforelesning med Hedvig Nordeng,
professor ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

Etter endt kurs er målet at du skal:

 • Forstå prinsippene for overgang av legemidler til morsmelk.
 • Kjenne til nytte-risikovurdering ved legemiddelbruk hos ammende.
 • Forstå begrepene teoretisk dose og relativ dose, og vite hvordan disse kan brukes for å vurdere bivirkningsrisiko.
 • Kjenne til legemidler som er strengt kontraindisert ved amming og legemidler der man skal være spesielt påpasselig.

Målgruppen for kurset er farmasøyter.

Kurset tar ca 30 min å gjennomføre.

Kurset krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Det anbefales at du har gjennomført ”GA101 Gravide og ammende” først.

Litteratur
kurskode: GA203

Artikler i Tidsskrift for den norske legeforening:

H Nordeng,G C Havnen,O Spigset. Legemiddelbruk ved amming. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132:1089 – 93

Berle JØ, Solberg DK, Spigset O. Behandling av bipolar lidelse under svangerskap og etter fødsel. TDNL 2011; 131: 126-9.

Khiabani HZ, Spigset O. Anestesiprosedyrer og amming. TDNL 2008; 128: 704-5.

Nordeng H, Spigset O. Bruk av antipsykotika ved graviditet og amming. TDNL 2003; 123: 2033-5.

Nordeng H, Bergsholm YK, Bøhler E et al. Overgang av selektive serotoninreopptakshemmere til morsmelk. TDNL 2001; 121: 199-203

Spigset O. Valg av analgetikum til ammende kvinner. TDNL 2000; 120: 1775-6.

 

Nasjonale terapiretningslinjer:

Nylander G, Nordeng H. Amming ved bruk av antiepileptika. I: Retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi, Konsensusrapport 2011, Den norske Lægeforening.

Nordeng H. Bruk av analgetika i svangerskap og ammeperiode. I: Retningslinjer for bruk av smertestillende. Retningslinjer fra Den norske legeforening, 2009. 

Nordeng H, Juvkam K. Bruk av antibiotika i svangerskap og ammeperiode. I: Veileder for bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten. Hdir 2013

Relaterte kurs
kurskode: GA203
Gravide og ammende

Gravide og ammende

Kurset gir en innføring i prinsipper for riktig legemiddelbruk hos gravide og ammende. Kurset gir også en oversikt over vanlige plager i svangerskapet og ammeperioden hvor apoteket kan gi gode råd om egenomsorg.

Gravide og legemidler

Gravide og legemidler

Dette kurset belyser legemidler hvor doseendring kan være nødvendig i svangerskapet og legemidler som direkte eller indirekte kan være skadelige i svangerskapet. Du vil også lære om prinsipper for riktig legemiddelbruk innen noen utvalgte sykdommer.

Praktisk info
kurskode: GA203

Slik får du tilgang til kurset

Dette kurset inngår i serien Apokus:365 God som legemiddelrådgiver. Disse kursene er beregnet for selvstudier og kan gjennomføres når det passer for deg.

Ønsker du å ta et av e-læringskursene i serien Apokus:365 må du være abonnent. Mange apotek har tegnet avtaler for sine ansatte.  Da vil kurset ligge i din arbeidsgivers e-læringssystem og du kan ta så mange kurs du har lyst til.  Hør med din apoteker om ditt apotek har tegnet abonnement.

Tips: Bruk kurskoden for å søke frem kurset i din arbeidsgivers e-læringssystem eller søk på kurs levert av Apokus.

Krav til utstyr for å gjennomføre kurset

 • Bredbånd – anbefaler 2 MB/sek linje, men minimum 1 MB/sek linje.
 • PC som oppfyller følgende:
  • Operativsystem: Minimum Windows XP
  • Prosessor: minimum Pentium 4/Celeron
  • Internet Explorer 8 eller nyere, Nyere versjoner av Chrome og Firefox
  • Skjermstørrelse: 1024x768 anbefales
  • Mulighet for lydavspilling
  • Oppdatert versjon av Flash
 • Hodetelefoner

Kursbevis

Kurset inneholder en avsluttende kunnskaptest. Består du kunnskapstesten genereres det automatisk et kursbevis som du kan skrive ut.