ADHD

ADHD

Ved ADHD kan man ha mye energi og kreativitet, men også uro og konsentrasjonsvansker. Hvilke behandlingsalternativer finnes? Hva er riktig bruk av sentralstimulerende legemidler? Lær mer om ADHD og hvilke råd du kan gi.

Om kurset
kurskode: NE121

Etter endt kurs er målet at du:

  • Vet hva ADHD er
  • Har oversikt over hvordan ADHD kan behandles
  • Vet hva som kjennetegner legemiddelgruppene som brukes i behandlingen
  • Kan gi gode råd til pasienter med ADHD

Kurset er laget av Apokus i samarbeid med Espen Anker, lege og spesialist i psykiatri.

Målgruppen for kurset er alle ansatte i apotek.

Kurset tar ca. 30 min å gjennomføre og krever lyd (hodetelefoner er anbefalt).

Relaterte kurs
kurskode: NE121
ADHD og farmakoterapi

ADHD og farmakoterapi

Ved ADHD er et sentralstimulerende legemiddel førstevalget. Hva avgjør hvilket legemiddel som velges? Hvilke utfordringer er det ved legemiddelbehandlingen? Lær mer om hvordan du kan bidra til riktig bruk av legemidler ved ADHD.