Endringslogg personvernerklæring

Her får du oversikt over endringene i vår personvernerklæring. Personvernerklæringen ble sist oppdatert februar 2019.

Endring 1. februar 2019

Fra 1.februar er det selskapet Make.as som benyttes for utsendelse av nyhetsbrev og opplæringsaktiviteter via epost.

Endringer 10. august 2018

Les vår gjeldende personvernerklæring.  Innholdet i personvernerklæringen er utvidet for å beskrive håndtering av personopplysninger i hele Apokus' virksomhet.  Forrige versjon var begrenset til å kun beskrive bruk av nettstedet apokus.no.