Endringslogg personvernerklæring

Her får du oversikt over endringene i vår personvernerklæring. Gjeldende versjon ble publisert august 2018.

Endringer 10. august 2018

Les vår gjeldende personvernerklæring.  Innholdet i personvernerklæringen er utvidet for å beskrive håndtering av personopplysninger i hele Apokus' virksomhet.  Forrige versjon var begrenset til å kun beskrive bruk av nettstedet apokus.no.