Endringslogg personvernerklæring

Her får du oversikt over endringene i vår personvernerklæring. Personvernerklæringen ble sist oppdatert 9.oktober 2020.

Endring 29. januar 2024

Kapittel 3.7 er tilpasset for også å gjelde deltakere på praktisk vaksinasjonskurs. I kapittel 6 er lagringstid for "opplysninger om deltakere på opplæringsaktiviteter, herunder kursbevis" tatt inn. Under kapittel 5 er Checkin AS og Storyboard AS lagt inn som databehandlere.

Endring 9.oktober 2020

Personvernerklæringen for kunder og brukere av våre produkter og tjenester er oppdatert. Håndtering av personopplysninger for deltakere på våre opplæringsaktiviteter (f.eks. Apokus:Live, Kursstafett, Faglig påfyll, Treningslab) er satt inn (kapittel 3.7). Det rettslige grunnlaget for behandling av personvernforordningen er endret ved enkelte formål. Anbefaler alle å lese den på nytt.

Endring 10. august 2019

Personvernerklæringen for kunder og brukere av våre produkter og tjenester er oppdatert og det er skrevet inn mer detaljert om behandling av personopplysninger for stillingssøkere, leverandører og brukere av kurskatalogen. Personvernerklæringen er vesentlig omarbeidet. Anbefaler alle å lese den på nytt.

Endring 1. februar 2019

Fra 1.februar er det selskapet Make.as som benyttes for utsendelse av nyhetsbrev og opplæringsaktiviteter via epost.

Endringer 10. august 2018

Les vår gjeldende personvernerklæring.  Innholdet i personvernerklæringen er utvidet for å beskrive håndtering av personopplysninger i hele Apokus' virksomhet.  Forrige versjon var begrenset til å kun beskrive bruk av nettstedet apokus.no.