Meld deg på Apokus:Live

Nå har du muligheten til å få med deg fagstoff på direkten.
Sammen med fageksperter tar vi opp relevante temaer for apotekansatte.

 

Apokus:Live er et webinarkonsept for deg som jobber i apotek. Når du melder deg på får du en e-post fra oss med lenke til webinaret, og du kan bli med via PC, mobil eller nettbrett. Det er gratis å delta, og du vil kunne stille spørsmål til fagpersonene som holder webinaret via chat (de kan ikke se eller høre deg). Dersom du blir forhindret fra å delta, vil du få tilsendt opptaket i etterkant hvis du er påmeldt. 

Les mer om Apokus:Live, og se hvordan det fungerer bak kulissene herTidligere webinarer:

Torsdag 18. november kl 8.30 - 09.00

Riktig bruk av antibiotika

Riktig bruk av antibiotika er viktig for god effekt og for å forebygge antibiotikaresistens. Er det alltid nødvendig å fullføre hele kuren? Når er det anbefalt å starte med antibiotika fra en vent-og-se-resept? Hva kan du som apotekansatt gjøre for å hindre unødvendig bruk av antibiotika ved urinveisinfeksjon?  I dette webinaret får du siste nytt om riktig bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten, og hvordan du som apotekansatt kan bidra til riktig bruk.

Til webinaret har vi fått med oss Sigurd Høye, lege og leder for Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP), og Ingvild Vik, lege og forsker ved ASP. Det vil være mulig å sende inn spørsmål til Sigurd og Ingvild underveis i webinaret.  

Målgruppen er alle ansatte i apotek.

Et tips fra oss er å ta kurset IN110 Antibiotika på forhånd, men det er ingen forutsetning for å delta.

Torsdag 16. september kl 8.30 - 09.00

Hormonbehandling i overgangsalderen

Hva er fordeler og ulemper ved hormonbehandling i overgangsalderen? Denne høsten starter RELIS en ny KUPP-kampanje med temaet «Riktigere bruk av menopausal hormonterapi (MHT)» rettet mot allmennleger. I dette webinaret får DU en gylden mulighet til å bli faglig oppdatert på det nyeste kunnskapsgrunnlaget om nytte og risiko ved MHT.

Til dette webinaret har vi fått med oss Terje Nilsen som er MSc Pharm og avdelingsleder for RELIS Nord-Norge ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Det vil være mulig å sende inn spørsmål til Terje underveis i webinaret.

Målgruppen er farmasøyter.

Et tips fra oss er å ta kurset HO115 Overgangsplager og egenomsorg på forhånd, men det er ingen forutsetning for å delta.Torsdag 10. juni kl: 08.30 - 09.00 

Allergivaksinasjon

Over 1 million nordmenn plages med pollenallergi, og bare halvparten får god nok effekt av sine allergimedisiner. For mange av disse kan allergivaksinasjon være et bedre alternativ. Men, denne behandlingen er krevende å gjennomføre og passer ikke for alle. Hva er allergivaksinasjon, og hvilke råd kan du som apotekansatt gi om allergivaksinasjon?

På dette webinaret har vi fått med oss Sverre Karmhus Steinsvåg som er overlege og professor ved ØNH-avdelingene Sørlandet sykehus og Haukeland Universitetssykehus. Det vil være mulig å sende inn spørsmål til Sverre underveis i webinaret.

Målgruppen er alle ansatte i apotek.

Tips fra oss er å ta e-læringskurset kurset AL102 Pollenallergi og egenomsorg før webinaret, men det er ingen forutsetning for å delta.Tirsdag 2. mars kl: 08.30 - 09.00 

Skabb – et folkehelseproblem?

Den siste tiden har det vært en økning i salg av skabbmidler. Samtidig har det vært diskusjoner om hva som er riktig behandling. Har skabb blitt et folkehelseproblem? Hva er siste nytt innen behandling av skabb? Vi skal se nærmere på utviklingen de siste årene, mulige årsaker til behandlingssvikt og hva som er siste nytt innen behandling av skabb.

På dette webinaret har vi fått med oss Horst Bentele som er seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet. Det vil være mulig å sende inn spørsmål til Horst underveis i webinaret.

Målgruppen er alle ansatte i apotek.

Tips fra oss er å ta kurset HU108 Smittsomme hudinfeksjoner, men det er ingen forutsetning for å delta.Tirsdag 8. desember kl: 08.30 - 09.00 

Legemidler, lys og pasientsikkerhet

Papir gulner, maling og tekstiler blekner. Også kvaliteten til legemidler kan påvirkes av lys, enten ved at de mister effekten eller blir toksiske. I verste fall kan det føre til at liv går tapt. Hva skjer hvis pasienten tar med legemiddelet ut i solen? Hva med dispensering av tabletter i dosetter eller multidoseforpakninger? Webinaret vil gi en innføring i viktige faktorer som påvirker fotokjemisk stabilitet av legemidler, og ta opp vanlige problemstillinger ved hjelp av praktiske eksempler.

På dette webinaret har vi fått med oss Hanne Hjorth Tønnesen er farmasøyt og professor ved Farmasøytisk institutt, UiO, seksjon for galenisk farmasi og samfunnsfarmasi. Hun ga i år ut boken "Medicine and light – ensuring patient safety: Photostability of parenteral procedures", og kan anses som en ekspert på området. Det vil være mulig å sende inn spørsmål til Hanne underveis i webinaret.

Målgruppen er farmasøyter. 

Torsdag 8. oktober kl: 08.30 - 09.00

Farmakogenetisk testing

Farmakogenetisk testing blir i økende grad brukt for å optimalisere doser og legemiddelvalg. Enkelte sykehusavdelinger og fastleger tester nå systematisk pasienter innen ulike terapiområder som hjerte- og karsykdom, kreft, nevrologi og psykiatri. Økende kjennskap og spørsmål blant både pasienter og helsepersonell utfordrer oss som legemiddeleksperter. Webinaret tar sikte på besvare vanlige problemstillinger og misforståelser, og vise noen praktiske eksempler. 

På dette webinaret har vi fått med oss Tore Haslemo som er avdelingsleder ved Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet Sykehus. Tore er farmasøyt og har en PhD i farmakologi, og jobber også som førsteamanuensis ved Farmasiutdanningen, OsloMet. Det vil være mulig å sende inn spørsmål til Tore underveis i webinaret.

Målgruppen er farmasøyter.


Torsdag 3. september kl: 08.30 - 09.00

Antidoping og legemiddelbruk - gode råd i apotek

Mange av apotekets kunder er idrettsutøvere. Hvem gjelder dopingregelverket for? Hvordan kan man finne ut om et legemiddel står på dopinglisten? Hva skal en idrettsutøver gjøre dersom han/hun trenger et legemiddel som står på dopinglisten? Vi skal se nærmere på regelverket generelt, og ulike eksempler/pasientcaser.

På dette webinaret har vi fått med oss Astrid Gjelstad som er medisinsk fagrådgiver i Antidoping Norge. Astrid er farmasøyt og har en PhD i legemiddelanalyse, og jobber også 20 % som førsteamanuensis ved Farmasøytisk institutt, UiO. Det vil være mulig å sende inn spørsmål til Astrid underveis i webinaret.

Målgruppen er alle ansatte i apotek.