Hva ønsker du å lære mer om?

Hvert halvår fastsettes det hvilke e-læringskurs vi skal utvikle og legge til den bransjefelles Kurskatalogen Apokus:365 God som legemiddelrådgiver.

Kurskatalogen skal bidra til å sikre en bredde av lett tilgjengelige kurs som videreutvikler kjernekompetansen apotekteknikere og farmasøyter trenger for å kunne gi god faglig veiledning i bruk av legemidler.

Vi trenger ideer fra deg! Kan du bruke bittelitt av tiden din på å svare oss på det ene spørsmålet? Hva ønsker du å lære mer om?

Trykk her for å legge inn dine ønsker - og du - tusen takk!

Slik bestemmes hvilke kurs vi skal lage

Vi er opptatt av å kunne tilby e-læringskurs innenfor de temaene som det er størst behov for - og ønske om i apotekbransjen.  Derfor spør vi om innspill til nye kurs fra "alle": apotekansatte, apotekkjedene, sykehusapotekene og Apotekforeningen.  Vårt Brukerforum vurderer de mest aktuelle temaene og kommer med en anbefaling. Anbefalingen sendes på høring til apotekaktørene og til Apotekforeningens fagutvalg. Til sist vedtar styret i Apokus den endelige planen.