Bli klar til Medisinstart

En ny veiledningstjeneste i apotek ble vedtatt i statsbudsjettet for 2018, og fra og med 2. mai tilbys tjenesten Medisinstart i apotek.

Apokus har utviklet og implementert den kunnskapsbaserte apotektjenesten på oppdrag fra Apotekforeningen.

Medisinstart

Bakgrunn og formål med prosjektet

Tjenesten Medisinstart er basert på en tilsvarende tjeneste fra Storbritannia, New Medicine Service og en studie utført av Apokus.

«Nytteeffekter av Medisinstart» var en randomisert kontrollert studie som omfattet 1500 pasienter fordelt på 67 apotek spredt over hele landet. Formålet med studien var å undersøke om Medisinstart øker etterlevelsen av forskrevet behandling. Studien skulle avdekke om Medisinstart hadde nytteverdier for pasient, samfunn og apotek. 

Med resultater som blant annet viste at pasienter som bruker statiner mot forhøyet kolesterol har hatt stort utbytte av tjenesten, ble tjenesten Medisinstart vedtatt. 

Opplæringsprogram for tjenestefarmasøyter

Det er et eget opplæringsprogram for deg som vil bli tjenestefarmasøyt. 

Inne på ApotekInfo finner du alt opplæringsmateriell, klart til å printes ut.

 

Logg inn på siden for tjenestefarmasøyter i ApotekInfo.

 

Tilgang til nettkursene får du gjennom arbeidsgiver, her finner du ut hvor du skal logge deg inn.

Du skal gjennom syv nettkurs i farmakoterapi, og to nettkurs i Medisinstart, i tillegg til praktisk trening og eventuelt et faglig møte. 

 

Nettkurs i Medisinstart

Kursene i Medisinstart er AP205 Medisinstart og AP206 Den gode Medisinstartsamtalen.

Vi i Apokus ønsker deg lykke til med opplæringen!