Apokus Treningslab på Farmasidagene 2019

Tren på å omsette teori til praksis. På treningslab får du mulighet til å diskutere aktuelle pasientkasus/kundesituasjoner med andre farmasøyter, og få innspill og tips fra fagpersoner.

Hvert tema varer i en time, og du er velkommen til å delta på ett eller begge temaene.
Se programmet for Farmasidagene for hvilke tidspunkter treningslaben finner sted.

 

Avmedisinering - hvorfor og hvordan?

v/Morten Finckenhagen, SLV, og Solveig Vist, klinisk farmasøyt og utviklingsfarmasøyt, Apokus. Begge forfattere i det nye kapittelet G27 Avmedisinering i Norsk Legemiddelhåndbok. 

  

Mange eldre og kronisk syke bruker langt flere legemidler enn de trenger. Avmedisinering har de siste årene fått økt oppmerksomhet, og media har skrevet om pasienter som har fått økt livskvalitet etter å ha trappet ned eller seponert legemidler. Hvordan kan du som farmasøyt bidra i prosessen med avmedisinering?

Få konkrete tips om verktøy og prinsipper for avmedisinering, og bruk disse tipsene når vi skal diskutere ulike pasientkasus.

 

Farmasøyten som problemløser i selvvalget

v/Hedvig Nordeng, farmasøyt og professor ved UiO, Morten Lindbæk, lege, professor og leder for Antibiotikasenteret for primærmedisin, og Susanne Ankarstrand, utviklingsfarmasøyt, Apokus. 

I selvvalget møter du utfordrende kundesituasjoner, og ofte er du kundens første møte med helsepersonell. Du må vurdere hva som er best for kunden, om egenomsorg er egnet eller om kunden bør ta kontakt med lege. Hva er din rolle i selvvalget, hva bør du kartlegge og hvordan kan du vurdere hva som vil være faglig forsvarlig?

Få konkrete tips til hvordan du kan bidra til riktig behandling når vi skal diskutere kundesituasjoner med svangerskapskvalme og urinveisinfeksjon.

 

Husk at alle som er gode i noe har trent for å bli det. 

Meld deg på Apokus treningslab når du fyller ut påmeldingen til Farmasidagene. (OBS! Alle plassene er fylt opp, men det går fint an å komme til vår stand og sette seg på venteliste). 25 plasser per tema, hvert tema går både torsdag og fredag.